Каква трансформация претърпява професията асистент на мениджъра?

Още през 2020 г. започна трансформацията на професията асистент на мениджъра. По този въпрос дори започнаха да се провеждат уебинари, да се пишат авторски статии и да се разработват програми. Асистентът на мениджъра е последното лице, което се съкращава в предприятията. По-голямата част от ръководителите в малкия и средния бизнес са свикнали с комфорта и

Прочетете повече

Нараства ли броят на жените, които искат да работят в ИТ-сектора?

Оказва се, че през последните три години интересът от страна на жените към кариера в ИТ-сектора нараства. Според статистика от 2021 г. жените са изпратили автобиографии за различни технологични позиции, свързани с програмиране, което е с 44% повече от 2020 г. и с 65% повече от 2019 г. Резултатите от проучването се основават на обобщени

Прочетете повече

Професиите на бъдещето

Професиите на бъдещето все още са неизвестни за нас и най-вероятно ще надминат всички наши представи. Тази тенденция наблюдавахме  през последните няколко десетилетия, които промениха неимоверно начинът, по който работим. Част от работните позиции изчезнаха, а на тяхно място се появиха такива, за които никога преди не бяхме чували. Преди години за нашето общество беше

Прочетете повече

Кой е IT рекрутър – особености на работа в IT

Професията рекрутър става все по-популярна. Това не е изненадващо. Конкуренцията на пазара на труда нараства. Ценният персонал е много търсен и не е толкова лесно да го намерите. Това важи особено за IT сферата, където един програмист има няколко предложения за сътрудничество. Тук работата на рекрутъра набира нови обороти. Обикновения специалист е малко вероятно да

Прочетете повече

Професия Системен програмист

Системният програмист разработва системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с надеждността, производителността и сигурността на ИТ системите. Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи водят до увеличаване на тяхната взаимозависимост и сложност. Светът е свидетел на безпрецедентно

Прочетете повече

Консултант по електронен бизнес

Консултантът по електронен бизнес предоставя консултантски услуги по въпроси, свързани с начините и средствата за развитие на бизнес в интернет средата на онлайн компаниите и собствениците на уебсайтове. Консултантите по електронен бизнес отчитат оперативните и технологичните нужди на бизнеса: подобряване на системата от бази данни на компанията; подобряване на ефективността на използването на Интернет и

Прочетете повече

HR мениджър – кой всъщност е той?

По правило HR мениджърите са пряко подчинени на изпълнителния директор и основната им функция е да търсят и набират нов персонал, който да работи в компанията. Това е много трудна задача, тъй като е трудно да се намерят добри специалисти в областта на информационните технологии в наше време, те буквално струват много.

Прочетете повече

Кой е HR анализатор и какви компетенции трябва да притежава?

Днес работата с персонала включва не само задачите по работния поток на персонала, но и такива като обучение, оценка, мотивация на персонала, създаване на корпоративна култура и HR бранд. Изискванията за специалистите по човешки ресурси също са се променили и в списъка на задълженията им е добавена много важна функция за изграждане на интегрирана система

Прочетете повече