Професиите на бъдещето

Професиите на бъдещето все още са неизвестни за нас и най-вероятно ще надминат всички наши представи. Тази тенденция наблюдавахме  през последните няколко десетилетия, които промениха неимоверно начинът, по който работим. Част от работните позиции изчезнаха, а на тяхно място се появиха такива, за които никога преди не бяхме чували. Преди години за нашето общество беше

Прочетете повече

Кой е IT рекрутър – особености на работа в IT

Професията рекрутър става все по-популярна. Това не е изненадващо. Конкуренцията на пазара на труда нараства. Ценният персонал е много търсен и не е толкова лесно да го намерите. Това важи особено за IT сферата, където един програмист има няколко предложения за сътрудничество. Тук работата на рекрутъра набира нови обороти. Обикновения специалист е малко вероятно да

Прочетете повече

Професия Системен програмист

Системният програмист разработва системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с надеждността, производителността и сигурността на ИТ системите. Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи водят до увеличаване на тяхната взаимозависимост и сложност. Светът е свидетел на безпрецедентно

Прочетете повече

Консултант по електронен бизнес

Консултантът по електронен бизнес предоставя консултантски услуги по въпроси, свързани с начините и средствата за развитие на бизнес в интернет средата на онлайн компаниите и собствениците на уебсайтове. Консултантите по електронен бизнес отчитат оперативните и технологичните нужди на бизнеса: подобряване на системата от бази данни на компанията; подобряване на ефективността на използването на Интернет и

Прочетете повече

HR мениджър – кой всъщност е той?

По правило HR мениджърите са пряко подчинени на изпълнителния директор и основната им функция е да търсят и набират нов персонал, който да работи в компанията. Това е много трудна задача, тъй като е трудно да се намерят добри специалисти в областта на информационните технологии в наше време, те буквално струват много.

Прочетете повече

Кой е HR анализатор и какви компетенции трябва да притежава?

Днес работата с персонала включва не само задачите по работния поток на персонала, но и такива като обучение, оценка, мотивация на персонала, създаване на корпоративна култура и HR бранд. Изискванията за специалистите по човешки ресурси също са се променили и в списъка на задълженията им е добавена много важна функция за изграждане на интегрирана система

Прочетете повече

Четири начина да превърнем лошата работа в добра

Най-добрият начин да бъдем щастливи на работа е да поемем личната отговорност за благополучието на работното място. След като направите това, на всяка работа ще се почувствате отлично.

Прочетете повече

Как да изберем бъдеща професия – инструкция

Изборът на бъдеща професия е важен и критичен въпрос, който възниква за всеки завършил училище. От това до колко точно ще бъде избрана професията зависи как ще протече бъдещият ви живот.

Прочетете повече