Защо компаниите се отказват от ежегодна оценка на работата на персонала?

Теоретично, управлението на показателите трябва да бъде част от ежедневната рутина. Ако световноизвестен спортист покаже средни резултати, дали треньорът чака края на сезона, за да обсъди и коригира ситуацията? Разбира се, че не. Проблемът и начините за решаването му в този случай се обсъждат незабавно, насочвайки спортиста в правилната посока.

Компаниите преминават към непрекъсната обратна връзка.

Консултантът по човешките ресурси и изследователят Джош Берсин отбеляза, че 70% от мултинационалните компании отказват оценка на работата на персонала.

В списъка на лидерите на новите тенденции са Dell, Adobe, Microsoft. Няколко консултантски фирми също въвеждат непрекъсната обратна връзка в своята практика: Deloitte, Accenture и PwC.

Нека да разберем защо това се случва:

Недостатъчна ефективност

Оценката на персонала отнема време. Според проучвания средно един мениджър прекарва 210 работни часа (повече от 5 работни седмици!) за да оценява служителите всеки ден. Въпреки това 90% от мениджърите по човешки ресурси са убедени, че годишната оценка на работата на персоналане отразява точната информация за случващото се.

Късни корекции

По дефиниция оценката на работата на персонала се провежда всяка година. Това означава, че може да се загуби много време, ако служителят е в грешна посока в продължение на няколко месеца. Във времето, когато е изградил постоянен и непрекъснат контакт по предмета на целите и напредъка, мениджърът ще може да направи необходимите промени в подходящия момент.

Демотивация

За да бъде по-лесно да се анализира годишната оценка на работата на персонала, тя се основава на точкова система. Проучванията показват, че служителите предпочитат да бъдат оценявани с думата „средно“, вместо да получават конкретна оценка за усилието. Хората не искат да бъдат „номера в системата“, всеки иска да получи по-подробна обратна връзка за резултата от работата си.

Намеса в работата в екип

Организираната работа в екип е жизненоважна за успеха на повечето компании. Само в условията на обмен на идеи и мисли служителите предлагат иновативни начини за организиране на процеси и бизнесът като цяло. Годишният рейтинг поставя хората един срещу друг, тъй като всеки се опитва да получи повече точки от своите колеги, което често се отразява на бонуси и премии. По този начин годишната оценка на работата на персонала оказва отрицателно въздействие върху единството на екипа и работата в екип.

Не гъвкава годишна оценка

Този вид оценка на работата на персонала е много формализирана и следователно трудна. Формулярите трябва да бъдат попълнени в ясна времева рамка. Това създава неудобства на фирмите, тъй като често работните проекти се забавят и резултатите са ясни по-късно от планираното. В такава ситуация негъвкавият годишен график за оценка води до това, че HR служителят няма пълна информация, което означава, че резултатите от оценката за даден период са неточни.

По-бърза обратна връзка

Днес много компании възстановяват процесите на преглед и анализ за настоящата ситуация. Въпреки това има несъгласие с факта, че непрекъснатата и прозрачна обратна връзка е ключът към ефективно управление. Нека обясним, че не е необходимо рязко и незабавно да отменяме вида на оценката, която съществува днес. Подхождайте внимателно към този процес, като постепенно въвеждате незабавна обратна връзка на различни нива на компанията.

Професорът от  Станфордски университет Робърт Сътън в книгата си „Добър растеж – лош ръст. Мащабни възможности, а не проблеми“ ( „Scaling Up Excellence“ ) обяснява важността на непрекъснатата и прозрачна обратна връзка.

„Независимо от това каква система за управление използва една компания, редовният, честен и конструктивен разговор с мениджър или между колеги е признак за компания, която компетентно управлява своята ефективност.”

Днес има много ИТ решения, които помагат редовно да давате бърза обратна връзка на вашите колеги или да получавате обратна връзка от вашия пряк мениджър. Например, сред тях са системи за управление на персонала, които са фокусирани върху лекотата на използване от служителите и са достъпни от мобилни устройства. Те позволяват да създадете бърза и лесна комуникация между служителите, обезпечавайки корекции на действията в процеса на работа.

My Job, Компании