Ценностите на компанията трябва да се създават, а не копират!

Всяка голяма компания има свои собствени ценности. Много често те са написани в устава или във всяка друга свещена книга, която се дава на новодошлия по време на интервю. Понякога ценностите на компанията наистина се спазват и служителят може да бъде уволнен поради неспазването им.

Понякога същите ценности, основни разпоредби, десетте заповеди на една компания са нищо повече от измислица, която говори за „успех, развитие, напредък“, но всъщност е само красиво украсена дреболия. Нуждаят ли се компаниите от фиксирани ценности?

Основните ценности на компанията са подкрепата на възгледите, формирането на вътрешна култура и отражението на това, което компанията наистина цени. Това е същността на идентификацията на компанията – принципите на работа, философия, цели. Приемането на точни и широко обхващащи стойности е стъпка към стабилизиране на вътрешните и външните предимства на компанията.

Основните ценностите на компанията помагат за вземането на необходимото решение. Например, ако една от вашите ценности е качеството на продукта, тогава всеки продукт, който не достигне изискваното ниво, ще бъде автоматично изключен от процеса. Икономическите ползи няма да действат срещу основният курс.

Основните ценности помагат на клиентите и потенциалните клиенти да разберат каква е фирмата, каква е нейната цел и какви са рисковете. Същото важи и за работниците и бъдещите работници, което е особено важно в съвременния свят на висока конкуренция.

Основните ценности стават първоначален инструмент за набиране. Чрез завършване на задачите в ранните и късни етапи на интервюто, кандидатите могат да се съсредоточат предимно върху ценностите и целите на компанията.

Важно е да се разбере, че основните ценностите на компанията не могат да бъдат зададени, те могат да бъдат открити. Фабриката за месо никога няма да може да поддържа ценности на защита на животните, така че да изглежда естествено. И тук има малка уловка: основните ви ценности не винаги трябва да бъдат напълно различни от ценностите на вашите конкуренти. Докато компанията следва своя ход без изкуствени промени, няма значение кой е този коректен курс.

Корпорацията Mars Group в едно от своите проучвания споменава следните стъпки за определяне на фирмените ценности. Задайте си се следните въпроси:

 • Ще се променят ли тези стойности, ако няма награда за тях?
 • Ако утре се събудите с достатъчно пари в сметката си, за да не работите изобщо, ще се придържате ли към тези ценности и след това?
 • Какво мислите и след 100 години тези ценности ще бъдат толкова тежки, колкото и сега?
 • Бихте ли искали организацията да се придържа към тези ценности, дори ако в някакъв момент те се превърнат в недостатък по въпроса за конкуренцията?
 • Ако създадете нова компания, бихте ли проверили първо „старите“ ценности за ефективност в нея?

Последните три въпроса са критични, защото те помагат да разграничат стратегиите от ценностите. Ценностите на компанията не е нещо, което се променя, те са стълбове на поведение, докато стратегията трябва да бъде гъвкава, променяща се към нуждите на компанията и на пазара.

За по-голяма яснота представяме 10-те най-популярни концепции, които се използват за обозначаване на корпоративни ценности:

 1. Отговорността е необходимост, задължение за отчитане на вашите действия, дела. Това се отнася както за вътрешно корпоративните отношения между различните нива на служителите, така и за цялостната способност на компанията да довежда нещата до край и да отговаря за техните действия.
 2. Баланс – балансът между работата и личния живот, активният интерес на фирмата към факта, че служителят не възприема работното място като единствения достъпен за него свят, не прекарва нощта на работа в прекия и преносен смисъл.
 3. Заинтересованост в производството на висококачествени продукти, осигуряване на качествена услуга, в това как този процес се отразява на вътрешната и външната ситуация.
 4. Съобщност – социална отговорност и подкрепа един към друг и към света.
 5. Разнообразие – зачитане на многообразието от раси, мнения, вярвания в опит да се създаде най-добрата композиция от тях. Програма за справедливост на служителите.
 6. Подобрения – подкрепа на инициативите на служителите, разбиране на грешките и подпомагане на вземането на решения за общото благо на компанията.
 7. Иновации – новите творчески идеи са винаги добре дошли, дори и да променят света.
 8. Откритост – честност и взаимно уважение в компанията.
 9. Собственост – това включва популярната фраза „всички сме в една лодка“, проблемите на служителите се възприемат като проблеми на компанията и се решават заедно.
 10. Безопасност – здравето и безопасността на служителите трябва да са на първо място.

Като цяло, фактът, че дадена компания има ценности в своята харта, все още не потвърждава действителното си следствие, но това е сигурна стъпка към стабилизиране и хармонизиране на вътрешната култура и репутацията на компанията.

My Job, Компании