Съвременни мероприятия за сплотяване на екипа

В съвременните условия на жестока конкуренция, ръководенето на бизнес изисква забележителни знания и умения, както и формиране на мощна основа на компанията, в ролята на която действа не просто колектив, а екип. Взаимодействието на служителите и работата на екипа като цяло: именно тези два фактора стават приоритет за компанията, тъй като те са от първостепенно значение и оказват огромно влияние върху нейното насърчаване и просперитет.

Въпреки това, не винаги във фирмата работниците работят хармонично. Поглеждайки от страна на персонала на компанията, може да се определи, че някои служители общуват тясно помежду си, други свеждат комуникацията до обсъждане на чисто бизнес въпроси, а има и такива, които просто избягват комуникацията. Как да обединим екипа, превръщайки го в единен, интегрален екип – мощен „двигател“, от чиято работа зависи успехът на цялата компания?

В терминологията на съвременните компании има нова теза – тиймбилдинг. По същество тиймбилдингът е набор от специални събития, целта на които е да обедини екипа и да създаде единен екип от „разнородния“ персонал от служители. Най-често събитията се провеждат на неутрална територия, извън обичайния офис. Комуникацията в нов формат помага да се премахнат „връзките“ на работните отношения на служителите и да се общува без формалности в нова среда. Освен това служителите не само си говорят помежду си: тиймбилдинг за изграждане на екип предвижда съвместни класове, тренинги, игри.

Според проучвания на американски експерти, именно изграждането на екип е идеалният начин за укрепване на приятелските отношения в екипа, тяхното сближаване, подкрепа. Когато непознати хора се потопят в изпълнението на условията на играта, между тях почти винаги възниква усещане за приятелство.

Мероприятията за тиймбилдинг могат да бъдат под различни форми: корпоративна вечер, квест, бал маскарад, съвместни кампании, психологически обучения, игри, спортни състезания. Някои видове тийм билдинг са под формата на известни телевизионни предавания. Телевизионните предавания вече са загубили първоначалния смисъл на събитията от подобен план: целта им е да създадат трудни ситуации във всички сетива за проявяване на лидерски качества в човек, изтласкване на слабите такива, докато корпоративните обучения за обединяване на екип преследват мисията за укрепване (изграждане) на приятелства между хората.

Тиймбилдингът е чудесен вариант за съвместна почивка, интересно корпоративно забавление и създаване на приятелски отношения в екипа. установяване на комуникация между служителите. Резултатът от прилаганите методи е оптимизирането на отношенията, развитието на работния процес, придобиването на важното качество на „съвместно действие“ и разрешаване на конфликтни ситуации в екипа на ново ниво: компетентно и лоялно.

Автор: Ирина Атанасова

HR Ресурси, Обучения на персонала

Leave a Reply