Стажантска програма за СТАЖАНТ – РЕПОРТЕР

Платен стаж за СТАЖАНТ – РЕПОРТЕР.  Какво представлява стажантската позиция: На кандидатстващите се дава възможност да практикуват в напълно реална работна среда, с конкретни задачи, крайни срокове и резултати .


Натрупването на практически опит и допълнителни теоретични знания помагат за по–бързото напредване в избраната професия, създаване на контакти и опознаване на структурата и изискванията на работата.

Минимална продължителност на стажа: 3 месеца

Условия за кандидатстване:
1. Владеенето на Английски и/или Руски език е предимство
2. CV и мотивационно писмо
5. Да сте на разположение минимум 10 часа седмично.

Предимства:
1. Инициативност и идеи за различни материали по ресора, по който ще работите
2. Желание и постоянство.
3. Работа в екип и свободно комуникиране с колеги
4. Креативност и прецизност.

Какво предлага стажантската програма за репортери:
1. Обучение и практика при създаване на текстове
2. Практически опит през всичките стъпки на създаване на материал.
4. Практически репортерски опит при различни ситуации – интервюта, коментари, новини, обзор, анкети и др.
5. Възможност да запазите своите материали, за да послужат като част от професионалното ви портфолио или за курсова работа в обучението ви.
6. Издаване на сертификат за преминат стаж.
7. Възможност за ненормирана заетост при предварително уточнен график.

Стажът за СТАЖАНТ – РЕПОРТЕР. не гарантира наемане на работа.
Успешното завършване на стажантската програма автоматично ви дава предимство при кандидатстване за работа в Internet Media Group.
Тип на договора за времето на стажа – граждански, с Internet Media Group.

За контакти:

  • +359 /899/ 949 565
  • office@training-center.bg

 

 

My Job, Стаж