Профессия HR-специалист

HR-специалист е специалист по управление на човешките ресурси. Името произхожда от английското Human Resources. Както е лесно да се отгатне, HR специалистите работят с хора, служители на компании.

За компаниите, които искат да бъдат успешни, това е една от стратегически важните професии. Проучванията показват, че компаниите, които виждат в своите служители не лесно заменимо „болтче“ на голям механизъм, а важен ресурс, работят по-ефективно.

Компании като Google, Apple и Amazon се считат за световни лидери в управлението на персонала и това несъмнено е един от компонентите на техния успех. Задачите на всеки HR специалист, в допълнение към подбор и наемане на персонал, в зависимост от спецификата на компанията, могат да включват редица процеси. Това могат да бъдат обучение, развитие и оценка на служителите, създаване на здравословна психологическа атмосфера и общи ценности в екип, подобряване на ефективността, вътрешни комуникации и т.н. В тази професия можете да се работи с различно образование.

Завършилите юридически факултет могат да работят в отдела по персонала, завършилите социологически факултет, могат да провеждат изследване на климата в рамките на компанията, психологът може да направи подбор или обучение, а филолог може да публикува списание за служители. Всички те ще бъдат HR специалисти, въпреки че днес има специализирано обучение за бъдещи HR специалисти. В големите компании всяко направление има собствени отдели, а в малките фирми само един HR специалист може да отговаря за всички процеси като цяло.

Основната задача на всеки HR-специалист е да предостави на бизнеса най-добрия персонал, способен да повиши конкурентоспособността на компанията, създавайки такива условия на труд, за да могат хората да реализират талантите си, като постигнат целите на компанията.

HR-специалистите  са призвани да избират най-способните работници, да мобилизират човешки ресурси около стратегическите цели и да създадат продуктивна атмосфера в организацията, като по този начин повишават ефективността и стойността на компанията.

Също така задълженията на HR-специалиста могат да включват:

  • Анализ на нивото на лоялността на служителите;
  • Планиране на развитието на служителите;
  • Организиране на обучения;
  • Организиране и провеждане на дейности, насочени към изграждане на екип;
  • Разработка на система за мотивация и стимулиране на персонала;
  • Формиране на социален пакет за служителите;
  • Създаване на ергономична и емоционално позитивна корпоративна среда и корпоративна култура;
  • Подбор, адаптация и подпомагане на процеса на уволнение на персонала;
  • Поддържане на вътрешна документация на персонала.

HR-специалист е човек, който винаги балансира между интересите на служителите и бизнеса. Ако HR заеме страна на служителите, ние получаваме картината, когато екипът е прекалено хранен с „кифлички“, спокоен и бизнесът губи своята ефективност и пари. Ако HR твърдо поддържа позицията на бизнеса, считайки служителите само за ресурс, тогава компанията създава негативна атмосфера, предизвикваща текучество на персонала.

 

My Job, Професии