Обучение на служителите: цифрова и виртуалната реалност

Развитието на цифрови инструменти днес засяга много области, включително обучение на служителите. Днес има много услуги за развитие на вашите компетенции.

Иновативни инструменти за обучение на служители

Според Дай Шен, генерален директор на образователната компания Demos, дигиталната революция е трансформирала областта на обучението и образованието. Той заявява: „Служителите са все по-взискателни и са свикнали с нови подходи към обучението. Те се обръщат към съвременните медии (социалните мрежи) и получават достъп до фрагментирана и децентрализирана информация. Така образованието се адаптира, като отделно предлага елементи от програми за обучение. ”

Цифровата трансформация също повлия на инструментите, които са на разположение на преподавателите и учителите днес: „съвременните технологии позволяват по-бързо и променливо предаване на образователната информация, както и улесняват комуникацията.“

Технологичният прогрес улеснява получаването на знания и овладяване на уменията: „Виртуалната реалност предоставя големи възможности. Например, за да научите как да гасите пожари, вече няма нужда да го стартирате. Достатъчно е да симулирате тази ситуация във виртуална реалност. По този начин ние не само подобряваме уменията, но и ограничаваме рисковете. „Това се отнася за напълно различни области: определянето на гласа и корекцията на произношението ще помогнат на тези, които изучават чужди езици.“

Инструменти, адаптирани към нов начин на живот

Дай Шен настоява за все по-важната роля на мобилните устройства: „Всякакви платформи и приложения са налични днес на мобилните устройства. Днес можем да носим всяко обучение в джоба си и да подобрим знанията си, когато сметнем за необходимо.

Няколко минути на ден са достатъчни, за да повторите вече минатото, или да гледате нова тема. Виждаме значително увеличение на дела на отварянето на нашите приложения за обучение между 18,30 и 19,30 ч., Когато служителите се връщат у дома от работа в градския транспорт. “

Допълнително образование в присъствен формат

С нарастващия интерес към онлайн образованието възниква въпросът: има ли някакъв смисъл от присъственото обучение? За Дай Шен, дигиталната среда не застрашава този формат, двата формата на обучение се разбират добре: „Дистанционното обучение се използва за придобиване на знания, изучаване на технически документи и норми при комфортни условия. Обучението в присъствен формат няма да изчезне, целта му е личностно развитие и комуникация. Виртуалната реалност не е толкова ефективна, колкото истинска среща на професионалисти от една сфера, която развива участниците й. “

Какво ни очаква в бъдеще?

Обучението ще се развие и промени в близко бъдеще.

Днешното образование отговаря на търсенето на технически знания. Въпреки това, вече е необходимо да се включи ученето на емоционална интелигентност. Успешното общество е това, в което служителите работят ефективно като екип. В допълнение към техническите умения, притежаването на емоционална интелигентност, комуникация и управление са основни за работа в мултикултурен и международен контекст.

Технологиите ще позволят все повече и правдоподобно да симулират професионална ситуация и да улеснят обучението на служителите, благодарение на виртуалната или разширена реалност. Например, изучаването на чужди езици с потапяне в езиковата среда е възможно без пътуване до друга държава. Използването на виртуална реалност дава такава възможност, че тя качествено подобрява образованието в различни области.

И накрая, кариерата на един съвременен служител става все по-дълга и не толкова линейна. Постоянните промени в работата, както вертикално, така и хоризонтално, изискват непрекъснато обучение. Дигиталните технологии улесняват достъпа до образование и повишават неговата ефективност.

Понастоящем достъпът до използването на виртуална реалност не е достъпен за всички компании. Въпреки това, обучението през целия живот с помощта на мобилни приложения вече не е рядкост за корпоративното образование. Това не изключва обученията с присъствието на участници на живо, но перфектно допълва придобиването на липсващи знания.

 

HR Ресурси, Обучения на персонала

Leave a Reply