Обучение на персонала, защо е нужно това?

Все още всички собственици на бизнес са на мнение, че трябва да се провежда обучение на персонала. Но бизнесът се развива. Конкуренцията расте. И задачата на всяка компания е не само да оцелее, но и да остане конкурентоспособна колкото е възможно по-дълго. Успехът на предприятието зависи пряко от ефективността на нейните служители. Следователно проблемът с обучението на персонала е от значение за много компании.

По отношение на проблема с обучението на служителите, трябва да изхождате от целите и нуждите на компанията. Тогава ще стане ясно: защо да учим, кого, как, какво и кога? Със следващите няколко статии ще се опитаме да отговорим на тези въпроси.

Защо е нужно обучение на персонала?

Повишаване на квалификацията. Служител, въоръжен с нови знания, може да генерира нови идеи и лесно да се справя с много проблеми. Мотивация. Получавайки допълнителни знания за сметка на фирмата, служителят чувства грижата на управлението за своите служители. Осъзнавайки, че инвестират пари в обучението на персонала, той започва да се стреми към максимална производителност на работното си място.

Спецификата на професията. Служителите на лечебни заведения, програмисти, счетоводители и редица други специалисти по статут са длъжни да следят напредъка в своята област. В противен случай те ще загубят квалификацията си.

Съответствие със стандартите. В някои случаи, например, за да преминат сертифицирането на международна система за качество, компанията трябва да включи в своята структура, наред с други задължителни условия, постоянна система за обучение на персонала.

Международно сътрудничество. Наличието на определен брой дипломи и сертификати за служителите може да бъде от съществено значение в някои видове бизнес (например, ИТ). Това е предпоставка за получаване на статут на партньор (а с него и редица предимства) на голяма международна корпорация.

Липса на специалисти. Често е необходимо да се обучават служители на фирмата поради липсата на готови специалисти на пазара. Няма начин да се направи без преквалификация.

Стратегия на компанията. В някои фирми обучението на персонала е включено в производствената стратегия, там те се стремят да образоват своя управленски персонал от нулата.

 

Обучения на персонала

Leave a Reply