Курс „Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта“

Ораторското изкуство е необходимо навсякъде. Целият ни живот е свързан с комуникацията – така е устроено човешкото общество. Ето защо, най-големият успех в личния живот, в училище, на работа, в бизнеса и политиката постигат тези, които умеят да говорят добре. Вие разбирате, че такъв оратор е с една стъпка по-нагоре от останалите.

На курсът “Ораторско майсторство” вие ще можете да придобиете знания и навици, като:

  • Увереност в себе си по време на всяко общуване: при публични речи, дебати и др.;
  • Умението да отговаряте уверено на въпросите на аудиторията;
  • Умението да говорите дълго и непрекъснато на всяка тема;
  • Умението точно да изразявате своите мисли и да ги построявате в ясна последователност;
  • Методи за привличане вниманието на слушателите;
  • Методи за подобряване и развитие на паметта;
  • Яркост и енергичност в изказванията;
  • Интонационна изразителност;
  • И много други…

ПРОГРАМА НА КУРСА: http://training-center.bg/education/courses/kurs-oratorsko-maystorstvo-ritorika-i-uverenost-v-rechta/

🔹Начало: 11.06.2019 ( вторник и четвъртък от 18, 30 часа)

🔹Къде: Пловдив, Training Center IJ

🔹Лектор: Йордан Ангелов

🔹Записване: http://www.img-academy.com/zapisvane-za-kurs/ или на тел.0988933123

 

Минали, Събития

Leave a Reply