Консултант по електронен бизнес

Консултантът по електронен бизнес предоставя консултантски услуги по въпроси, свързани с начините и средствата за развитие на бизнес в интернет средата на онлайн компаниите и собствениците на уебсайтове.

Консултантите по електронен бизнес отчитат оперативните и технологичните нужди на бизнеса: подобряване на системата от бази данни на компанията; подобряване на ефективността на използването на Интернет и интранет; разработване на обща софтуерна система за подобряване на управлението на запасите, логистиката, онлайн обслужването на клиенти и много други. В зависимост от сферата на дейност, специалистите по електронен бизнес могат да консултират по решения за маркетинг, реклама или уеб оптимизация.

Те могат да разработят решения както за компании, които предоставят изключително електронни услуги, така и за организации, комбиниращи онлайн и офлайн технологии за правене на бизнес. Консултантите трябва да притежават отлични умения за комуникация и управление на проекти, познания по информационни технологии и умения за решаване на организационни проблеми, свързани с Интернет.

Според американското Бюро по трудова статистика (BLS) сертифицирането за консултанти по електронен бизнес е доброволно, но работодателите са по-склонни да предпочетат завършилите. Пазарът на труда на консултантите за електронния бизнес, според прогнозите на BLS, ще нарасне с 14% до 2024 г.

Какво налага търсенето на консултанти по електронен бизнес?

 • бързото развитие на информационните технологии и тяхното внедряване във всички области на бизнеса и управлението;
 • широкото въвеждане на електронни форми на бизнес и в резултат създаването на нови канали за взаимодействие с потребителите, ускоряване на управленските процеси;
 • необходимостта от цялостно разбиране за това как да се прави бизнес в сложна среда човек-машина.

Какви задачи ще реши специалистът?

 • бизнес анализи и оптимизация на бизнес процесите в електронния бизнес;
 • участие в подготовката и разработването на клиентска стратегия за е-бизнес;
 • участие в разработването и функционирането на ново поколение Интернет ориентирани ERP системи;
 • съвети относно автоматизацията на бизнес процесите и развитието на електронния бизнес;
 • съвети относно използването на социални мрежи и социални изчисления в маркетинговата стратегия на компанията;
 • подкрепа за внедряването на електронни платежни системи и интернет на нещата.

Какви знания и умения трябва да притежава консултантът по електронен бизнес?

 • познаване на пазара на интернет услуги, техните видове и специфики;
 • умения за организиране на производствени дейности в Интернет среда;
 • умения за използване на методи и модели за правене на онлайн бизнес;
 • разбиране на спецификата на електронната търговия в различни сектори (B2C, B2B и др.);
 • познаване на автоматизираните системи за електронна търговия и техните специфики, приложими към различни пазарни сектори;
 • познаване на методите за организиране на екипна работа и преговори на различни нива;
 • отлични комуникационни умения.

My Job, Професии