Кой е HR-бизнес партньор и защо е необходим?

През последните няколко години все по-често виждаме позицията на „HR-бизнес партньор” в структурите на компаниите и в резултат на работните сайтове и сред колегите.

Какво прави HR бизнес партньор?

Названието на длъжността говори сама за себе си. HR-бизнес партньорът е бизнес партньор, човек, който помага да се прави бизнес, да се постигнат цели. И в зависимост от това в каква функция бизнес партньорът осигурява подкрепа, той получава такава специализация: финансов бизнес партньор, HR бизнес партньор, мениджърски партньор и така нататък. Всъщност бизнес партньор е служител, който е връзката между експертните центрове и бизнеса.

Как HR може да помогне на бизнеса?

  1. Установяване на взаимодействие и настройване на процесите между HR отделите (центрове на експертиза) и бизнесът, осигурява съгласуваност на работата, внедрява стратегии.
  2. Оптимизиране на решенията на рутинни задачи, свързани с персонала (подбор и наемане на персонал, работа с участие, задържане, мотивация, обучение и развитие, оценка), автоматизиране на процесите.
  3. Решаване на нестандартни случаи заедно с бизнеса (достъп до нови пазари, оптимизация на функциите, стартиране на нов продукт, кризисна ситуация).
  4. Мислене в перспектива, създаване на нови възможности, работа за дългосрочните цели на бизнеса, оформяне на стратегия за развитие.

Чрез прилагането на тези подходи HR – бизнес партньорът създава добавена стойност за бизнеса, HR функциите и за себе си.

Ако HR бизнес партньорът работи и в четирите посоки, тогава можем да говорим за хармонична ситуация по отношение на неговото развитие. Въпреки това, в зависимост от целите на компанията и бизнес единицата, както и от организационната структура на организацията, фокусът се измества в една посока.

Дейв Улрих, професор в Мичиганския университет и писател, формира четири типа HR партньорства в зависимост от 2 критерия:

  1. Фокус върху процеса или проекта.
  2. Фокус върху стратегическите или оперативните цели.

Оказва се, че HR – бизнес партньорът работи предимно със стратегически задачи с акцент върху процеса – той формира стратегии и планове, преговаря с вътрешни клиенти, изгражда HR функцията за нуждите на бизнеса и развива мениджъри. А също и с акцент върху проектите – диагностицира ситуацията, изяснява искането, води проектите.

Как да бъдем успешен HR бизнес партньор

Отговорът се крие на повърхността: колкото повече участъци преминавате в експертните центрове като обучител, специалист по обезщетения и компенсации, експерт по оценка и развитие, рекрутер, HR специалист, експерт по работа с марката на работодателя, толкова по-лесно е да покажете резултата като HR – бизнес партньор.

Това е като пътуване, колкото повече пътища сте пътували, толкова по-добре познавате картата.

Като заключение, HR – бизнес партньорът не е позиция, а отношение към вътрешен клиент. Няма значение в кой отдел и на каква позиция работите: като специалист или мениджър в експертния център, консултант или стратегически бизнес партньор, важно е да разберете бизнеса, да чуете неговите нужди, да искате да го разберете и да намерите най-добрия инструмент от тези, които са във вашия HR арсенал.

My Job, Професии