Кога трябва да започне обучението на служителите?

Всеки вид обучение на служителите ще даде желаните резултати само ако самите те искат да учат. По правило те не отказват да учат, но понякога това се случва. Например персоналът, който получава процент от продажбите, не иска да отделя време за обучение. Понякога причината за отказа е високата цена на обучението, ако част от него трябва да се заплати от служителя. Важно условие за мотивиране на служителя за повишаване на квалификацията му е запазването на техните заплати.

Имайки предвид всичко това, трябва да изберете обучаващата компания, чиито представители ще могат да обяснят подробно как възнамеряват да структурират мотивацията на служителите. Обучението на служителите ще бъде успешно, ако е избран благоприятен момент за започването му. Не можете да започнете обучение веднага след значителни иновации в работата на компанията. Служителите се нуждаят от време, за да се адаптират към новите условия и правила.

Теория + практика = успех

Ефективността на обучение на служителите ще се увеличи значително, ако едновременно се извършват организационни и технологични промени, в които служителите могат да приложат своите умения на практика. Без това резултатите от доброто обучение могат да преминат в категорията на „пасивните знания”. Веднага след дипломирането служителите са ентусиазирани и желаят да работят по нов, по-ефективен начин. Този момент трябва да се използва.

Седем пъти мери…..и направи избор!

Как да не сгрешим при избора на компания, която осигурява обучение? Предпочитание трябва да се даде на компания, чиито консултанти са в състояние да формират стабилна мотивация на персонала за обучение, а след това да го провеждат, като се вземат предвид специализацията, задачите на компанията и нивото на обучение на служителите. В допълнение, сериозна компания за обучение е готова да бъде редовен партньор на компанията. Показател за производителността на обучаващата компания ще бъде желанието на персонала да прилага придобитите знания.

Услугите на свободните обучители обикновено са по-евтини от услугите на обучаващи компании, тяхната програма е по-адаптирана към нуждите на клиента. Освен това способността за избор на оптимален график на часовете е от голямо значение. Предпочитанието за вътрешно фирмено обучение (присъствието на корпоративен обучител) се дължи на по-широкия обхват на аудиторията, минимални разходи, както и на факта, че вътрешният обучител добре познава конкретния бизнес и има възможност да наблюдава ежедневно обучения персонал. Но този вид обучение на служителите има и редица недостатъци. Най-важната от тях е малък набор от програми за обучение и липса на свежи идеи, което води до значителни временни паузи между заявката за обучение и непосредственото му изпълнение.

Понякога корпоративният треньор няма поглед отстрани, приятелските симпатии се намесват. Работата на корпоративният обучител е най-ефективна при наличието на годишен план за дългосрочно обучение. Както показа проучването, 45% от компаниите имат такъв план, докато 31% от анкетираните компании провеждат обучение при необходимост. Останалите 24% от анкетираните планират да учат в зависимост от бюджета.

 

HR Ресурси, Обучения на персонала

Leave a Reply