Как студент да започне успешна кариера? Мисли като работодател!

Как студент да започне успешна кариера? Мислете като работодател! Ако учите в университет и наистина искате да изградите успешна кариера, тогава започнете още сега. Не отлагайте. Успешната кариера е голям и дълъг проект и започва много преди получаване на диплома.

Откъде да започнем? Опитайте се да си представите, че сте работодател. Помислете от какъв вид служители има нужда той.

Завършил с диплома, който не може да прави нищо, освен да посещава лекции и семинари, да пише курсови и да се явява на тестове? Очевидно не. Работодателят се нуждае от служител, който носи практически ползи за бизнеса.

Работодателят ще оценява в младия специалист три параметъра: знания, умения, мотивация. Ето защо, ако искате да успеете в интервюто, което ще ви се случи след няколко години, е желателно сега да изградите своята подготовка за бъдеща работа, основана на логиката на потенциалния работодател.

ЗНАНИЯ

Повечето студенти смятат, че няма пряка връзка между качеството на обучението и по-нататъшната успешна работа. Има и примери и житейски истории за това как тройкаджия става много успешен човек. Но това по-скоро е изключение, отколкото правило. И най-добре е да следвате правилата. Добрите знания, дори теоретични, ще ви потрябват.

Когато работодателят кани на интервю млад специалист, завършил финансов университет, той има право да очаква, че същият ще може да работи с excel, може да изчисли точката на равновесие и да изготви бюджет. Не разочаровайте бъдещите си мениджъри с разрази, с които за съжаление сте пропуснали лекцията.

Разбира се, никой не изисква стопроцентово присъствие и високи оценки за всички тестове и курсови работи, но високата академична оценка е не само показател за интелектуални способности, но и организация, дисциплина, упорита работа и амбиция. Високите рейтинги отварят вратите на стажовете в големи местни и чуждестранни компании.

Когато представителите на транснационални корпорации се обръщат към университети с искания за „обещаващи студенти“, те обикновено се интересуват от топ 20 по отношение на академичните постижения от общия списък на студентите. Така че, ако мечтаете за успешна кариера, високите академични резултати са важни.

УМЕНИЯ

Вашите умения са ключови за вашия работодател. Той може да ви прости пропуските в теоретичните знания, тъй като това може да бъде компенсирано от независимо или корпоративно обучение. Но липсата на необходимите умения наистина е проблем, тъй като за тяхното формиране са необходими месеци и години. А отговорността за това лежи изцяло върху служителя.

Например, когато банката набира стажанти, изискванията може да звучат така: нужни са общителен млад мъж и жена, с висока култура на словото и способност да общуват доброжелателно с клиентите. Банката ще обучава стажантите да работят с нейната вътрешна програма, с корпоративни документи, да предоставят скриптове за комуникация с клиентите. Но нито една банка няма да формира висока речева култура на стажантите.

И така, какви умения трябва да се развият, за да се изгради успешна кариера?

Първо, това са умения – показатели за вашата готовност за взаимодействие с обществото на работещите възрастни: самоорганизация, отговорност, дисциплина, точност. Не закъснявайте, винаги бъдете във връзка, навреме, за да отговорите на бизнес писма. На пръв поглед е толкова естествено и просто, че няма какво да се обсъжда. Но практиката показва, че е особено трудно за младите специалисти да свикнат с тези правила на бизнес общността. Има дори и така наречения „студентски синдром“,  телефонът е изключен или не в мрежата поради неизпълнена работна задача.

Второ, това са комуникационни навици: способност за установяване, развитие и поддържане на контакти с хора, комуникация по телефона и Skype, както и провеждане на бизнес кореспонденция. Презентационните навици също ще бъдат важни и как можете да задавате въпроси правилно и правилно да им отговаряте, да водите дискусията и да говорите публично.

Трето, това са умения за работа с информация: търсене на източници, събиране на необходимите цифри и факти, обработка и систематизиране на полученото, анализиране, изготвяне на заключения, архивиране, съхраняване на данни.

Когато работодателят ви поръчва да намерите необходимата информация, ще бъде голяма грешка да го попитате: „Как мога да направя това? Къде да намеря нужното? “. Предполага се, че човек с висше образование трябва да може да намира тези отговори самостоятелно. В краен случай можете да се обърнете към мениджъра с варианти и да изяснете кой е по-добър. Но в никакъв случай, не с бял лист.

МОТИВАЦИЯ

За вашия бъдещ работодател мотивацията ви е много важна, същите тези „горящи очи“, желанието да работите много и с ентусиазъм. И не демонстрация на това по време на интервюто, а някакво истинско доказателство за вашата дейност, всеотдайност.

Например стажове по време на студентски празници, участие в доброволчески проекти, почасова работа вечер или през почивните дни. Желателно е това да е в съответствие с бъдещата ви професия.

Ако изучавате маркетинг, тогава правилни за вас ще бъдат стажове в маркетингов и рекламен отдел, участие в организирането и провеждането на различни рекламни акции, event-мероприятия. Много добре, ако можете да работите поне няколко месеца в екип на интернет маркетинг специалистите.

Ако сте ангажирани с финансовия сектор, първо се опитайте да получите временна или почасова работа в счетоводния отдел на търговска организация, а след това да получите стаж в държавна структура: областна данъчна служба или отдел на пенсионния фонд. Това ще ви позволи да видите света на финансите от „различни страни на барикадата“. Също така ще бъде полезно да работите като асистент в консултантски компании, които предоставят счетоводни услуги или извършват одити.

Как да убедите работодателя, че сте подходящ като стажант и ще донесете ползи на компанията, а не да отнемате време и усилия от редовните служители за своето обучение и образование?

  • Поставете себе си на мястото на ръководител на фирма. Отговорете на въпроса защо се нуждаете от студент в качеството на служител. Каква е ползата от него? Възможни отговори:
  • Той може да бъде назначен за асистентска работа: събиране на информация, обработка на данни, разпространение на материали и друга рутинна работа.
  • Може да бъде привлечен на временна работа: изложба, акция или друго бизнес събитие.
  • Студентът е удобен заместващ служител, тъй като може гъвкаво да планира графика си.
  • Студентите могат да излязат с нещо ново, да представят нова идея.
  • Може да бъде платен по-малко от обикновен служител.

Изберете стратегия на убеждаване в зависимост от отрасъла, спецификата на бизнеса на фирмата и свободната позиция, и действайте.

Разбира се, след няколко месеца практика няма да станете специалист, но ще се потопите в жива истинска работа, ще видите „кухнята“ на професията, която изучавате, получавате представа какво всъщност правят специалистите от избраната от вас индустрия. Това ще бъде полезно за вашия житейски опит и за вашето резюме.

За Вашия бъдещ работодател, всяко вписване в автобиографията за стажове, практика, проект, работа на свободна практика е показател за вашата активност и стремеж да получите не само теоретични знания, но и практически опит, дори и да е първоначален.

Много е важно постоянно да работите върху автобиографията си. Да добавяте нови постижения там: получаване на сертификат за владеене на чужд език, препоръка от голяма компания за резултатите от стаж, писане на курсова работа, материал, изграден по време на практика в чуждестранна компания. Дори и участието в доброволен проект за спасяване на редки видове костенурки или за възстановяване на средновековни катедрали може да бъде представено в резюмето, като придобиването на международен опит и развитието на между културните отношения.

Вашето резюме трябва ясно и убедително да покаже, че не само сте завършили престижен университет с отлично академично представяне и диплома по съответна тема, но също така сте и развит, ерудиран човек, който се интересува от професията си, иска да придобие практически опит и необходимите умения. Винаги проявявате инициативност и активност и ще работите енергично и ентусиазирано в полза на компанията, която ще стане ваш работодател.

УСПЕХ!

 

My Job, Кариера