Как компаниите решават въпроса с недостига на работна ръка?

През последната година 43% от компаниите са изправени пред проблема с недостига на работна ръка, което е с 4% повече от миналото лято, показва последното проучване на Citadele Index. Днес проблемът с недостига на работна ръка се решава предимно от компании, които приемат и обучават хора, които никога преди не са работили в едно предприятие, а също и по-често използват аутсорсинг услуги.

Проучването показва, че производствените и строителните компании усещат най-голям недостиг на работна ръка. Най-често местните и големите предприятия срещат трудности при наемането на работна ръка.

Така 93% от големите предприятия (броят на служителите надхвърля 250), 75% от средните предприятия (от 50 до 249 служители), 55% от средните предприятия (от 10 до 49 служители) и 41% малки предприятия (до 9 служители) са изправени пред проблеми с набирането на необходимия персонал.

Говорейки за решаването на проблема с недостига на работна ръка, мнозинството, или 48% от предприемачите, заявиха, че през последната година са наемали и обучавали хора, които досега не са работили в областта на предприемаческата дейност. По този начин въпросът с недостига на работна сила най-често се решава от ръководителите на търговски и строителни предприятия. От своя страна 33% от респондентите посочват, че са започнали или са започнали да използват услугите на аутсорсинг повече, 16% са наели специалисти, работещи в конкуренти, както и много автоматизирани производствени процеси.

Като се имат предвид резултатите от проучването в регионален контекст, може да се каже, че регионалните предприятия често прибягват до обучение на работници, или чрез използване на аутсорсинг услуги.

Търсенето на нови работници в чужбина като решение на проблема най-често се цитира от доставчици на услуги и големи предприятия, 31% от които заявяват, че търсят липсващия труд в други страни.

Предприемачите също така не са оптимисти за бъдещето: 41% от анкетираните смятат, че ситуацията с работната сила ще се влоши през следващата година, 48% са сигурни, че няма да се промени и само 5% смятат, че ситуацията ще се подобри. Трябва да се отбележи, че това е най-критичният показател през последните няколко години.

 

My Job, Компании