Инвестиционен форум Пловдив 2019

На 23 април 2019г. в конгресния център на Международен панаир Пловдив се проведе инвестиционен форум Пловдив 2019. Събитието бе по инициатива на IMG, Съвета по иновации при БТПП, Търговско-Промишлена Камара Пловдив и с подкрепата на дигитална агенция SEOMAX.

Тема на форума беше „Среща на иновативни фирми с инвеститори относно перспективни проекти, в т.ч. и големи проекти, които могат да кандидатстват за финансов ресурс по т.нар. „План Юнкер“.

Водещата роля на модератор бе поверена на доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, утвърден финансово-инвестиционен консултант и макроикономически анализатор и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП.

Г-жа Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, представи подробно развитието и приложението на плана “Юнкер” в България и влиянието му върху бизнеса според проучване на EIB. Съгласно така полученият инвестиционен профил двете най-чести бариери пред инвеститорите са – несигурността за бъдещето и наличие на квалифициран персонал. Ясно бяха обяснени критериите, на които следва да отговарят кандидатстващите проекти, както и ключовите сектори за инвестиции.

Вниманието на аудиторията бе привлечено и към презентирането на наследника на  Европейския фонд за стратегически инвестиции – InvestEU, чиято цел е да се постига повече с по-малко.

Пояснения по темата и обобщение на резултатите и постигнатото чрез финансиране по плана “Юнкер” даде г-н Андреас Бейкос – ръководител на офиса на  Европейската инвестиционна банка в България.

Специален гост на форума бе и Г-н Витали Лебедев  – вице президент на Московската предприемаческа асоциация.

Ивестиционни проекти представиха някои от фирмите лидери на пазара с желание за развитие и иновации, като – FAT, Тех парк Оптела, Николов и Синове АД, Тракия индустриална зона и др.

Много ползотворна бе дискусията и обсъждането на възможности и проблеми при кандидатстване за ресурс по “Плана Юнкер”. Активно участие взеха и поставиха своите актуални въпроси представители от PIMK, Seomax, Сиенит холдинг, Профилинк, Скай монт ЕООД, Институт Парфюмерия и козметика, HORIZONT Ivanov, Търговска камара Хасково, Стернаконсулт, Алегро Пловдив ООД, Съюз на международните превозвачи, Бизнесът за Пловдив, Dimteos, и много други.

Дадоха се изчерпателни отговори и полезни предложения, а в нетуъркинг партито в края на събитието се създадоха ценни и важни контакти, обмяна на опит и се направи първата крачка към успешна реализация.

Минали, Събития

Leave a Reply