„Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на Start-up компаниите в Южен Централен район “

 

На 17 май в залата на Търговско-Промишлена Камара, гр. Пловдив, по инициатива на IMG – Internet Media Group ,Съвета по иновации при БТПП и Търговско-Промишлена Камара , се проведе инвестиционен форум на тема: „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на Start-up компаниите в Южен Централен район “.

Ние от Дигитална агенция SEOMAX се радваме, че подкрепихме това събитие. Събитието бе за хора, които имат старт-ъп комапния и искат да знаят как работи финансирането на стартиращи компании и такива, които желаят да открият свои стартъпи.

Кръглата маса бе открита от Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлена камара, Пловдив.

Дискутираха се теми като:

👉„Ролята на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на стартъпите“.
👉„Програма за кредитиране на МСП и в частност на старт ъп компании на Райфайзенбанк, България“.
👉„Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“ и други интересни теми.

Представител на SEOMAX бе нашият управител г-н Любомир Атанасов (Lyubomir Atanasov) .

Минали, Събития

Leave a Reply