Форми на обучение на персонала

Към изборът на форми на обучение трябва да се подхожда диференциално. Програмите за обучение се различават по степен на сложност, по стойност, по време на обучение,  по продължителност на въздействие.

Тренингът е интензивна (1-5 дни) форма на обучение, съчетаваща кратки теоретични семинари с практическа обработка на навиците. Днес тренингът е най-популярният вид обучение. По време на обученията се провеждат психологически упражнения, които стимулират участниците да търсят самостоятелни решения в конкретна ситуация.

Деловите игри са по-свободна форма на обучение. Обучаващият по време на обучение на групата остава сякаш извън процеса , групата без негова намеса се движи към целта. Той може само да коригира ненатрапчиво бизнес играта, насочвайки участниците в правилната посока.

Тренингите и деловите игри са мобилни форми на обучение. Те са предназначени за кратки периоди и могат да се провеждат директно в компанията, почти без да се откъсват участниците от ежедневната им работа. Важно е и това, че служителите показват добри резултати на работното място веднага след обучението. Недостатък на тренингите и деловите игри е в това, че получените знания изискват постоянна подкрепа, в противен случай бързо се забравят.

Курсове. Курсовете са една от формите на обучение, на която най-често се изпращат счетоводители и директори. Като правило, не се спестява от такова обучение, тъй като спешната необходимост от постоянно актуализиране на техните знания е неоспорима. Разпостранена е и практиката за обучение на програмисти. По-изгодно е да ги изпращате на курсовете на водещи софтуерни компании. Те предлагат отстъпки на фирми с персонал, който е завършил тези курсове.

Бизнес курсове. На такива курсове, като правило, попадат ръководителя и неговото близко обкръжение. Тези курсове са многобройни и разнообразни по насоченост и качеството на обучението. На бизнес курсове можете да осъществите полезни бизнес контакти, да се запознаете със съвременните технологии и да придобиете умения за работа с ново оборудване. Плащането за курс за обучение за персонала обикновено се включва в цената на новото оборудване или софтуер, закупени от компанията.

Семинари. Това е краткосрочна форма на обучение по индивидуални въпроси. Напоследък се появиха различни семинари за счетоводители. Най-често те се провеждат от разработчиците на счетоводен софтуер, заинтересовани от маркетинга на своите продукти. Обичайна практика на фирми, работещи в областта на производството и разпространението на информационни технологии, е провеждането на безплатни семинари. На такива семинари участниците се запознават с технически и технологични иновации. Но за семинари по психология, социология, мениджмънт, маркетинг и др. трябва да се заплаща.

Преквалификация. Преквалификацията е скъпо удоволствие и затова фирмите предоставят такава възможност само на служители, които са ценни за компанията. Най-често компанията изпраща някои от своите “доказани” хора към преквалификация, когато има нужда от отговорен специалист, а вие не искате да вземете човек от “вън”.

Автор: Йордан Ангелов

HR Ресурси, Обучения на персонала

Leave a Reply