Джейсън Форест споделя 3 способа за подобряване на корпоративното обучение

Неотдавнашно проучване на Асоциацията за развитие на човешките ресурси показа, че огромните 164,2 милиарда долара се изразходват годишно за обучение на служители. В същото време само 8% от изпълнителните директори виждат финансови резултати от развитието на умения за работа в екип, но повече от 90% от тях те все още вярват, че обучението може да изведе бизнеса им на следващо ниво.

С други думи, компаниите са готови да обучават служители, но засега не получават осезаеми ползи от това. Треньорът Джейсън Форест определи три ключови елемента, които ще направят корпоративното обучение по-ефективно.

Обърнете се към убежденията на служителите

Проучване на Gallup показа, че обикновено след еднократни дейности производителността на труда се повишава, но се връща на предишното си ниво след 90 дни. Причината за това е, че еднократното обучение е насочено само към промяна на поведението и не се обръща към лежащите в него основни на убеждения. Можете да присъствате на семинар за механизма на риболова и да научите как да боравите с макарата, как да ловите риба с въдица, но какво ще стане, ако не искате никога да се възползвате от това?

Обучението, което движи хората напред, променя убеждения им за техните способности и възможности. С други думи, то не ви казва само как да ловите риба. Кара ви да искате да правите това. Представете си да боядисвате кола със счупен двигател: в крайна сметка тя може да изглежда страхотно, но няма да работи. Виждам компании постоянно да правят същото с обучението. Те привличат висококвалифицирани специалисти за еднократни обучения и всички служители са вдъхновени, но настоящите им убеждения не се променят. За да получите желаните промени, в процеса на обучение трябва да разгледате базовите убеждения на екипа.

Обучавайте своите лидери

Днес обучението е насочено предимно към служителите, работещи на предни позиции. Обучението на водещите играчи е правилно и дори необходимо, но успехът (или неуспехът) на тези инициативи зависи изцяло от вашите треньори. Те ще бъдат тези, които ще поддържат реда, ще следят отчетността и ще ръководят програми за обучение в моменти, когато мениджмънтът е разсеян от тези задачи. Вашата коучинг култура определя вашия успех във всички области, а развитието на обучители, които подкрепят обучението, участват сами в него и го провеждат ежедневно, носи осезаеми резултати.

Състоянието на вашата компания зависи изцяло от състоянието на вашия мениджърски пул. Производителност и положително разпространение отгоре надолу. Задайте правилния тон, първо като тренирате треньорите си и се уверете, че потенциалът им е разкрит.

Създайте правилната култура

Според Harvard Business Review днес само 40% от служителите се чувстват активно включени в работата. Това усещане за участие в обща кауза не се засилва магически, когато провеждате тренинги. И така, как да създадете култура, в която всеки иска да се учи? Това изисква по-активно лидерство.

Когато търсите доставчик на обучение, трябва също да вземете предвид културния елемент. Да, промяната на подхода към работата е важна част от процеса, но създаването на култура, която прави правилните неща приемливи, а грешните неща – неприемливи, е най-важният фактор в ситуация, в която лидерът не е наоколо.

Формирането на култура на отговорност, доверие, диалог, подобрение и стремеж ще помогне на вашата компания да постигне дългосрочен и устойчив успех, дори ако шефовете не следват нещо. И точно такъв резултат ще донесе добро обучение.

HR Ресурси, Обучения на персонала

Leave a Reply