Днес е стаж, утре е работа

Успешното завършване на ВУЗ, дори с отлична диплома, понякога не е достатъчно, за да се получи добре платена работа по специалността. Теоретичните знания от летни практики също няма да помогнат. Почти всички компании искат опит.

Най-много безработни има сред завършилите хуманитарни университети.

Компаниите се опитват да променят ситуацията, като вземат наскоро завършилите на стаж.

Ценен професионален опит

Много компании – лидери в индустрията ежегодно набират млади кадри на стаж, разработвайки за тях специални програми.

Google, Procter & Gamble, PricewaterhouseCoopers и много други провеждат конкурсен подбор сред випускниците и студентите от последните и предпоследните курсове във вузовете, предлагайки им да преминат няколко етапа на подбор – тестване и интервюта  за постъпване при тях на стаж.

Участвайки в проекти на компаниите заедно с другите служители, стажантите могат не само да разберат дали избраната от тях професия за тях е близка или не, да придобият опит, но и да получат възможност да се докажат и да останат в персонала.

Тънкостите на професията

Да се ​​разбере какво всъщност ще прави студентът в бъдеще на работното място е доста трудно в стените на университета. Дори преминаването на лятната практика от университета често не дава необходимата представа за бъдещата работа.

Стажът се базира на бизнес процеса на компанията и дава на младите професионалисти умението да работят в режим на реален работен поток, опит за участие в реални проекти

Докато младите хора учат във вузовете, голяма част от това, което чуват от техните преподаватели, според тях изглежда просто и непретенциозно. Всъщност в действителност се оказва, че човек не може да работи по тази специалност.

Проблемът не винаги е в липсата на необходимите знания. Често хората не могат да работят в тази или онази специалност поради особеностите на техния характер.

Ако се приеме кандидат за стаж за набиране на персонал и човешки ресурси, въпреки факта, че това са подобни области на дейност, в тях има много фундаментални различия. Не всеки бъдещ HR специалист може да стане рекрутър и обратното. Работата в агенция за персонала е коренно различна от работата в отдел „Човешки ресурси“.

На работа в компанията

Ако студентът наистина се прояви и покаже желанието си да работи и да се развива в тази компания, без съмнение може да получи предложение за работа.

Има много начини да останете в персонала на компанията. Всичко зависи от стажантската програма. В повечето случаи е достатъчно да се докажете в точното време – когато има свободни работни места.

Много по-лесно за един работодател е да приеме член на персонала, който се е подготвил, вместо да търси общ език с външен специалист.

Има компании, които изискват стажантите да работят с тях за определен период, сключвайки срочни договори с тях. По време на стаж студентите често преминават определени програми за обучение.

Плащане за стаж

Студентите и завършилите университети са обективно много по-евтини от професионалните специалисти. В много фирми на стажантите се плаща само при условие на успешен стаж или в дългосрочни програми. Краткосрочните програми по правило се завършват с издаване на характеристики, препоръки и свидетелства.

Ако говорим за стажанти, от които се отглеждат бъдещи топ мениджъри, най-добрите от най-добрите, тогава, за да привлекат тези, след като преминат конкурса, тестването и интензивните програми за корпоративно обучение, им се предлага сравнително висока заплата, почти същата като в началото на младия специалист.

В идеалния случай трябва да се плаща за стаж. Но не всички фирми могат да го направят, тъй като организацията на работа със стажантите изисква значителни ресурси: работното време на куратора, оборудването на работното място и обучението.

Студентите трябва да разберат, че преминаването на стаж в голяма известна компания е първокласен опит за тях, а в този случай можете да се съгласите на неплатен стаж.

 

 

 

 

My Job, Стаж