„Активни продажби“ – начален курс ( дистанционно обучение)

От 120 на 60 лв. само до 6 ноември

Пасивните продажби са вече минало. Как да се построи ефективно работеща система за активни продажби? Кои са ключовите фактори определящи успеха на активният търговец? Как да се организира работата с него? Какви технологии позволяват да се поддържа енергията на активните продажби?

Очаквани резултати от обучението:

  • Ще можете самостоятелно да поставяте и да помагате да се реализират задачите, стоящи пред отдела и сътрудниците, занимаващи се с активни продажби.
  • Професионално да подбирате и подготвяте персонал за осъществяване на активни продажби във Вашата компания.
  • Да обучите мениджърите по активните продажби на целенасочена работа с клиентската база и разширяване на мрежата контакти.
  • Да разработите оптимална структура на отдела за активни продажби.
  • Ще развиете навици за активни продажби и поддържане на необходимата позитивна енергия в контакта.

Към кого е насочено обучението:

Ръководители на отдели за активни продажби, мениджъри и собственици, стремящи се да създадат в своите фирми система за активни продажби.

Програма на курса: http://training-center.bg/library/marketing-and-sales/trainings/aktivni-prodajbi/

Промоцията е валидна до 6 ноември.

Предстоящи, Събития

Leave a Reply