7 меки умения, които да развиете през тази година

Днес почти всеки има много възможности да подобри уменията си. В тази статия ще разгледаме онези от тях, на които трябва да се обърне по-съществено внимание през 2023 г.

В днешния хибриден формат на работа подходите към уменията са се променили драстично. Проучване показва, че мениджърите, които развиват меки умения и лидерски качества, могат да повишат ефективността на своите екипи с до 30%. 

Много други проучвания в областта на човешките ресурси показват, че над 60% от работодателите предпочитат да се фокусират върху меките умения при наемане на служители, а само 9% – върху твърдите умения. Когато управляват екипи от разстояние, е по-важно от всякога мениджърите да разчитат на меки умения и след това да обучават подчинените си на технически такива.

Какви умения си струва да развиете днес?

  1. Работа в екип

Уменията за работа в екип ще бъдат важен аспект от търсенето на работа. Все повече кандидати за работа искат работа в екип, която включва взаимопомощ, подкрепа, споделяне на опит и създаване на здравословна атмосфера.

С преминаването към хибриден или дистанционен формат на работа лидерите са изправени пред предизвикателство – те трябва да могат да изградят подкрепяща и съвместна екипна среда. В същото време не само компаниите въвеждат промени в изграждането на екипи, но и служителите променят своя подход.

Хората в екипите искат да чувстват, че работодателят им се интересува от техните интереси, че получават редовна обратна връзка и че участват в работата по проекти. 

Все повече екипи се срещат неофициално, играят онлайн игри, учат заедно, ходят на ваканционни пътувания. И тази тенденция обещава да се запази. 

  1. Умения за вземане на решения

Способността да се съсредоточавате и да вземате бързи решения в динамична среда е от съществено значение за ръководителите на екипи. През 2022 г. тази тенденция ще бъде по-актуална от всякога. Ръководителите на екипи трябва да се съсредоточат върху вземането на бързи решения и премерен подход при оценката на възможните рискове. Това е умение, което определено си заслужава да развиете през тази година. 

  1. Лидерство

Много трудно умение. И все пак екипите се нуждаят от визионери, които могат да вземат решения, да подкрепят и да ръководят. Лидерът насочва и “заразява” екипа с идея.

През 2022 г. лидерите ще бъдат изправени пред още по-голямо предизвикателство да се научат как да балансират между стратегическата осведоменост за ситуацията и оценката на риска, как да преговарят с екипа и как да разрешават конфликти.

  1. Самоуправление

Когато наемаме колега, който да се присъедини към нашия екип, винаги оценяваме степента на независимост и способността му да планира дейностите си. Когато работят от разстояние за дълги периоди от време, мнозина се чувстват емоционално дистанцирани от случващото се и губят фокуса и импулса, необходим за работа.

Дори, че развиването на умение като самоуправление – способността да се балансира правилното разпределение на ресурсите, изразходването на времето и избрания метод на работа – е от съществено значение. Много хора вече са успели да изградят баланс между живота и работата и да избегнат нарушаването на личното си пространство.

  1. Адаптивност

В настоящия формат на работа служителите често се срещат онлайн, общуват с колегите си чрез кореспонденция и се адаптират към многонационалните характеристики на колегите си. Приемането на ситуацията и способността да се адаптирате към нея ще бъдат по-полезни от всякога. Динамиката на промените само ще се увеличава.

  1. Сътрудничество

Чрез развиване на адаптивност и гъвкавост екипите могат да увеличат производителността и да постигнат ефективност. Мениджърите определено трябва да насърчават сътрудничеството в екипите и да се стремят да постигнат още по-голяма сплотеност и ефективност чрез него.

  1. Комуникация

Способността за общуване е била важно меко умение в миналото, особено за длъжностите, на които се налага да общуват много с клиенти и екипи. През следващата година значението на ефективната комуникация ще нарасне. 

 

Мениджърите и взаимосвързаните екипи имат все по-голяма нужда да се събират заедно, за да работят по проекти. И докато преди колегите можеха да обсъдят задачата в офиса, сега те могат да си споделят идеи онлайн, например в чат. Това изисква екипът да умее да намира начини да се сближава помежду си, да се обединява за постигане на общи цели.

Полезно

Leave a Reply