3 тайни при наемане на служители

Разбирането на начина, по който работодателят мисли и по какви критерии взема решение за наемане на служители, е важно умение за кандидата. Никой работодател не се събужда сутринта с мисълта: „Какъв прекрасен ден е днес. Може би ще взема в компанията си счетоводител, който има голяма нужда от работа. ”

Наемането на служители  не се прави заради от благотворителност, а въз основа на изискванията, продиктувани от конкурентната пазарна среда. Работодателят се нуждае от служители, които печелят пари за компанията и показват високи резултати. Освен това тяхната производителност трябва да бъде няколко пъти по-висока от разходите, направени от компанията при наемането на нов служител.

Неразделна задача на всеки служител, независимо от сферата на дейност, е да идентифицира, предотврати и разреши проблеми. Получавате работа, за да допринесете за областта, в която сте експерт, и да елиминирате, доколкото е възможно, видими и невидими заплахи, които може да се сблъскате от време на време в процеса.

Съществуват три основни критерии, според които HR-мениджърите решават да наемат служители. За вас това са три тайни за набиране на персонал, с помощта на които можете да превърнете едно интервю в оферта за сътрудничество.

Първа тайна: Умения и Съответствие

Не е достатъчно да се каже: „Мога да свърша тази работа – дайте ми шанс, а аз ще ви докажа”, за да получите предложение за работа. Трябва да демонстрирате комбинация от умения, които ще определят дали сте способни да изпълнявате работата, за която кандидатствате или не. Има два критерия за оценка на професионалната компетентност на кандидата:

  1. Умения. Трябва да покажете, че имате определени професионални и технически умения / способности, които са необходими за тази работа. Това означава, че трябва да покажете, че разбирате ролята, която играе вашата позиция в тази компания.
  2. Съответствие. Трябва да докажете, че сте подходящи за тази работа и да разбирате професионалната си област. Това означава, че трябва да говорите с работодателя на същия език като него и да се държите в съответствие с правилата, приети в компанията.

Втора тайна: Енергичност и Мотивация

При наемане на служители, мениджърите по човешки ресурси търсят мотивирани, ентусиазирани кандидати. Има няколко причини за това:

Първо, тези кандидати работят по-усърдно.

На второ място, по-лесно е да се работи и общува с тези, които обичат работата си и  получават удоволствие от нея.

Трето, те имат положително въздействие върху другите служители.

Но най-важното е, че тези кандидати обичат и ценят работодателите!

Не забравяйте, че когато става въпрос за предложение за работа и избор между двама еднакво квалифицирани кандидати, подборът на персонал винаги дава предимство на мотивирани и енергични хора.

Трета тайна: Работа в екип

Трябва да покажете на мениджъра по човешките ресурси желанието да работите в екип и да работите като интегриран член на този екип. Не забравяйте, че работата в екип изисква търпение, баланс и необходимост да представите аргументи за вашата гледна точка, без да подтискате мнението на други хора. Работата в екип обаче не означава, че трябва да се харесате на всички участници, вие трябва да можете  да си сътрудничите с тях.

Познавайки тези три тайни, лесно можете да получите предложение за работа, а прилагайки ги към новата работа, успешно ще преминете пробния период, ще повишите вашия авторитет и ще гарантирате запазването на работното ви място.

My Job, Кариера