Уважението към всеки детайл е основен фактор за постигане на желания краен резултат в професията на автоинструктора

Разговор с Генко Станчев, собственик и управител на Учебни центрове “Ауто Пловдив”

Генко Станчев има повече от 30 години опит като автоинструктор. В ежедневната си работа той се среща с хора от всички възрасти, което го кара да подхожда по индивидуален начин към всеки свой курсист.

Ето какво още разказа за своята професия собственикът и управител на Учебни центрове “Ауто Пловдив” Генко Станчев.

Г-н Станчев, как се насочихте към тази професия?

В съвременното общество, това е високо отговорна професия. В близкото минало, тя се радваше на висока популярност и искрено уважение. Към всичко това добавяме и прекия контакт с много и различни хора, динамичното работно ежедневие, разнообразието и уникалността в обучението и подхода към всеки отделен курсист. Вече е лесно да се оформи в човек желанието да е част от тази професия. Накрая не без значение е и фамилната и приятелска насоченост от страна на мои, вече практикуващи близки.

Какви бяха първите Ви стъпки?

След задължителното отбиване на военна служба, постъпих и завърших успешно Технически университет и започнах работа в Общност за свободно образование – гр. Пловдив, като преподавател-инструктор. Със стабилните знания от университетското обучение и последващата реална помощ от колегите в работна обстановка. Навлизането ми в същността и особеностите на преподавателската дейност стана неусетно бързо и без сериозни затруднения.

Кои ценни житейски уроци научавате от работата си?

Колкото и трудно, толкова и приятно е да се работи с хора. Процесът на обучение е двупосочен. Преподавателят предава своите знания и умения в управлението на МПС, а курсистът научава преподавателя на търпимост, отговорност, точност, толерантност, възпитано и културно отношение. Уважението към всеки детайл от работния процес и към обекта на тази работа е основен фактор за постигане на желания краен резултат, което неусетно се експонира и в живота.

Как минава един Ваш ден?

Работният график е доста натоварен. Динамиката е голяма. Работата не търпи отлагане. Широкият спектър от задачи и възникнали проблеми следва да се решава в кратки срокове. Водеща е ежедневната отговорност на всички в екипа на УЦ “Ауто Пловдив” е осигуряване на условия за системна и качествена подготовка на курсистите ни.

Какви са проблемите в бранша?

Дълга тема с потенциал за отделен пространен разговор. От не малко време и към настоящия момент в бранша цари истински хаос. Проблемите са много и всестранни. Лошото е, че няма желание за тяхното реално решаване от страна на отговорните държавни институции. 

В професията се даде възможност да навлязат много слабо квалифицирани кадри, практикуващи други професии, а тази – между другото, за допълнителни доходи. Същевременно липсва реален контрол върху работата на Учебните Центрове и отделните преподаватели. Това създава условия за сериозна корупция и оттам – безобразно лошо качество на обучение, което всички виждаме на пътя. 

Какви качества трябва да притежава съвременният добър автоинструктур?

Първо трябва да има необходимата теоретична и практическа подготовка върху материала, който се преподава. Важно, след това е желанието да предаде неговите знания на обучаемия, както и умението да ги приложи. Да се адаптира и сработи с всеки отделен курсист. Да изгради доверие в очите на обучаемия и по този начин да му въздейства и да го мотивира. Да може да избягва и предотвратява всички потенциални възможности за конфликти, както във, така и извън учебния процес. Възпитанието, точността и коректното отношение са задължителна база за контакт с всеки курсист.

Какво би привлякло бъдещите кадри към тази професия?

За съжаление в днешните условия, професията на преподавател-инструктор е с угасващ блясък. Всички многобройни проблеми и нежеланието да се решат кардинално, не я прави особено привлекателна за бъдещи кадри. Цените на шофьорските курсове не са на нивото, което предполагат разходите за труд и отговорност. Заплащането не е задоволително. Нелоялната конкуренция, породена от безконтролен огромен сив сектор и възможността за корупционни практики, убиват желанието на доста млади преподаватели да навлязатт и практикуват тази професия на нужното ниво.

Какво е бъдещето на професията?

Ако се продължи без да се реагира от страна на държавата при сегашните условия на хаос и анархия, без спазване на регламентирани правила и безнаказаност, то бъдещето не е светло и ще води до все повече незнаещи и неможещи водачи на МПС на пътя. От това пряко страда цялото общество. Надеждата е в бързи промени, които да доведат до възстановяване на авторитета и тежестта на професията преподавател-инструктор.

Интервю: Живка Аджеларова
Снимка: личен архив

ВИЗИТКА

Генко Станчев завършва ПГМТ „Професор Цветан Лазаров“, а след това и Техническия университет. Практиката му като преподавател-инструктор започва през 1988 година в Общност за свободно образование – гр. Пловдив. В момента Генко Станчев е собственик и управител на Учебни Центрове “Ауто Пловдив”.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
В кои сектори се наблюдава ръст на свободните работни места?
В Пловдив стартира кариерно събитие “Кариера и живот – защо в България?”
Защо изкуственият интелект няма да отмени нуждата от професионален фотограф

Професии

Leave a Reply