Стажантските програми – защо са полезни?

Според проучване, проведено от Международната организация на труда (МОТ) през 2020 година, в Южна и Югоизточна Азия един от четирима младежи е участвал в стажантска програма. В Западна Европа този процент е по-висок – около 39% са трупали професионален опит чрез стаж. А що се отнася до младежите в Северна Америка, Централна и Източна Европа, както и в Латинска Америка и Карибския басейн, процентът на участвалите в стажантски програми, е около 30%.

Ако трябва да споменем конкретно данните за България, изследване на Евростат през 2021 година установява, че около 22% от младите на възраст между 15 и 29 години са участвали в стажантски програми или учебни програми с елементи на работна практика.

Защо стажантските програми са полезни за младежите?

Стажантските програми са полезни за младежите, по следните причини:

  • Придобиване на практически опит

Стажантите получават актуални теоретични знания и практически умения по време на стажантската си програма. Впоследствие младежите биха могли да ги използват в работата си, независимо дали продължават в същата компания, където са провели стаж, или не.

  • Развиване на професионални умения

Чрез работа по проекти и взаимодействие с колеги, стажантите могат да усъвършенстват своите професионални умения като комуникация, управление на времето, бързо и адекватно решаване на проблеми и др.

  • Изграждане на мрежи от контакти

Често стажантите имат възможността да влязат в контакт с професионалисти от същата област, в която те са избрали да се развиват. Това е изключително полезно за младежите, тъй като им дава възможност да си сътрудничат със специалистите, да получат ноу хау и да създадат възможности за кариерно развитие в техните компании впоследствие.

Защо стажантските програми са полезни за компаниите?

Стажантските програми са полезни за компаниите, тъй като дават възможност на работодателите да привлекат талантливи и мотивирани млади хора, които искат да се развиват в съответната сфера, отворени са към новите знания и създаване на работни навици.

Освен това работодателите имат възможността да инвестират в развитието на потенциални свои служители. Ако стажантите се докажат като успешни, компанията може да ги наеме в екипа си, тъй като те вече ще са добре запознати със спецификата на работа, ценностите и културата на компанията.

Не на последно място компанията може да отчете подобрение в производителността си, след като назначи младежи по стажантска програма. Това е възможно, тъй като стажантите могат да помогнат в решаването на текущи проекти и да предложат нови идеи.

Защо изграждането на мрежа от контакти е толкова важно за стажантите?

Изграждането на мрежа от контакти е много важно за стажантите, защото, както вече споменахме, това може да им помогне да открият бъдеща работа, да развият своите умения и да намерят ментори, които да им помогнат да се развиват професионално. 

Въпросната възможност е изключително важна за личностното и професионалното им развитие, понеже, когато стажантите се запознаят със специалисти от отрасъла, те могат да получат препоръки за работа и да бъдат уведомени за налични позиции. Освен това експертите могат да предоставят ценни съвети и да споделят своите умения и опит, което може да помогне на стажантите да се развиват професионално. В тази връзка те могат да се превърнат и в ментори на младежите, да им помагат да се ориентират в отрасъла и да се насочат към подходящите възможности.

Създаването на мрежа от контакти може да помогне на стажантите да намерят нови възможности за развитие на кариерата им, като например предоставяне на информация за конференции, обучения и други подобни събития, които могат да им помогнат да се развиват и да изграждат своя професионален имидж.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Клуб на мениджъра се превърна в лидер при организирането на кариерни събития
Кои са петте умения, които никога няма да излязат от мода?
За първи път най-мащабният кариерен форум стартира с радио предаване на живо

Стаж

Leave a Reply