Рецепта за организационна култура

Представете си бисквита с парченца шоколад. Счупете си парче и се насладете на аромата и текстурата. Какво ги прави толкова вкусни?

С изключение на шоколадовите стърготини, повечето от самите съставки не са толкова привлекателни. Малко хора искат да ядат голяма лъжица брашно.

Другите съставки не са очевидни за никого, освен за пекарите: сол, ванилия, сода за хляб. Въпреки това всеки от тях е важен за крайния продукт.

Какво представлява организационната култура на една компания?

Това упражнение с бисквити е полезно при изучаване на организационната култура. За да разберете защо дадена култура работи или се нуждае от обновяване, трябва да разберете целия състав и отделните части. Културата на една организация се формира от уникална комбинация от хора, принципи, методологии и практики, а всички заедно – в конкретен практически контекст.

Събитията от изминалата година оставиха у много ръководители неприятното усещане, че бисквитите са се разпаднали. Нарушенията, причинени от пандемията насам, изглежда са отслабили културата като обединяваща организационна сила. И това е трудно да се поправи чрез внасяне на най-добри практики от една организация в друга. Например, ако вземете страхотни принципи или иновационни практики от една компания, те няма да доведат до същия резултат в друга компания, защото хората и работната среда там ще са различни. Така че метафората с бисквитките е объркваща само досега.

Бисквитите са ограничена и статична система, която се получава при печене. Ако вземем определени съставки в точно определени количества и ги приготвим според точни инструкции, ще получим общо взето предвидим резултат. От друга страна, организациите са сложни адаптивни системи. В известен смисъл те винаги са в процес на промяна, тъй като хората идват и си отиват, изискванията на инвеститорите и клиентите се променят, появяват се нови технологии и т.н. Така че не можете да диктувате културата отгоре и следователно културата не се състои толкова в следването на рецепта, колкото в овладяването на уменията за печене, в способността да се откриват проблемите или възможностите на ранен етап и в адаптирането. Ако някога сте гледали кулинарно състезание, в което на участниците се дават пет произволни съставки и се иска да създадат нещо забележително в рамките на определено време, знаете за какво говорим. Няма рецепта, но има метод.

Как да създадете организационна култура?

Ето пет действия, които лидерите могат да предприемат, за да създадат полезна култура от уникалните съставки на организацията.

“Бисквитката” напомня, че всичко в организацията е взаимосвързано, а културата възниква от взаимодействието между цялото и отделните части. Културата не може да “изяде стратегията за закуска”, защото те са неразделни – в идеалния случай се отразяват и подсилват взаимно. За да получите по-ясна представа за системата на вашата организация, съставете карта на опита на служителите и клиентите.

Опитайте нещо подобно с процеса как една идея се превръща в решение в различни части на организацията. Вземете например компания, която следи работата на представителите за обслужване на клиенти всяка секунда, и я сравнете с магазин за обувки, където от всеки служител се очаква да помага, дори това да не е негова работа и да дава най-доброто от себе си при всяко взаимодействие с всички заинтересовани страни.

В първия случай културата на управление е “отгоре надолу”, а във втория случай служителите са овластени и насърчавани да поемат инициатива.

Всяко едно действие в организацията дава възможност да се формира желаната култура.

Подчертайте положителното и изразете отрицателното.

Много е важно да имате ясна и убедителна представа за това каква искате да бъде културата. Също така трябва да сте наясно откъде сте тръгнали и какво сте постигнали досега. Например, когато поставяте цели за многообразие и приобщаване, е важно да сте реалисти и да си дадете сметка защо вашата компания все още не е постигнала това ниво на многообразие и приобщаване. Запитайте се какво сте направили, явно и скрито, за да стане ситуацията такава, каквато е сега. Използвайки тази информация, можете да предприемете стъпки към целта си.

Разглеждайте културата като жива система.

Намирам за ценен подхода към обсъждането на културата, основан на “прости правила”. Според него организациите работят най-добре при няколко стабилни параметъра, които определят дейностите, но с голяма свобода на творчество в рамките на тези параметри – точно както джаз музикантите импровизират в рамките на съгласувана мелодия. В същото време тези организации трябва да насърчават различията в микрокултурите, например между отделите и географските местоположения. Ако това се прави правилно, се насърчава както съгласуваността, така и адаптивността на една “самоорганизираща се, самолекуваща се и регенерираща се” култура, която е подходяща за справяне с предизвикателствата и промените.

Превърнете културата в процес.

Организациите са толкова динамични, колкото е динамична тяхната култура.

Netflix е една от организациите, които изразяват своята култура по най-съзнателен начин. Всеки нов служител преминава през интензивно запознаване с културата на компанията като част от процеса на въвеждане в работата. По този начин културните принципи служат като критерии за вземане на решения в ежедневието, а културата се възприема като жива, а не като табела на стената. Алтернативата – обикновено регламентирани подходи, които ясно дефинират взаимоотношенията и процесите – насърчава закостеняло, механично мислене и е неподходяща за разгръщане на потенциала на хората за решаване на сложни проблеми и за справяне с бързо променящите се обстоятелства.

Всички трябва да се променят, включително и върховете.

Висшите ръководители очакват промяна от хората около тях, но не са готови да се променят сами. А после се изненадват, че промяната не се случва. Хората с власт изпращат сигнали, които се отразяват на цялата култура. Следователно висшите ръководители трябва да осъзнаят, че трябва да се държат по различен начин, за да насърчат културата, която искат да създадат.

Във време на постоянно ускоряващи се промени силната и устойчива култура е безценен фактор за бързо преодоляване на препятствията и идентифициране на възможностите. Бисквитите са чудесно средство за започване на разговор, но решенията, основани на подхода “нарежи и изпечи”, не са достатъчни. Опитайте се да разберете какво харесват хората в културата на организацията и какво биха искали да променят и ще започнете да разпознавате уникалните съставки на идеалната рецепта за корпоративна култура.

Компании

Leave a Reply