Кои са 10-те ключови компетентности, които трябва да развиваме?

Днес знанията и уменията трябва да се поддържат постоянно, така че подходът, основан на компетенциите, е най-обещаващ. Това ви позволява да виждате голямата картина стратегически и да си осигурите висока степен на гъвкавост.

Кои са ключовите компетенции, които ще бъдат най-търсени в близко бъдеще?

Равнището на тяхното развитие ще определи конкурентоспособността на човека на пазара на труда. А за една компания това означава най-ефективно управление на наличния човешки капитал.

Компетентност 1. Системно мислене

В днешно време не е достатъчно да имате познания или да виждате достатъчно добре “веригата на подчинение”, за да постигнете успех в работата. Трябва да преминем към мислене, което обхваща системата като цяло, изгражда тези системи от отделните елементи и ни позволява да видим как конкретните промени влияят на набор от ключови процеси. Преминаваме от фрагментарно мислене към работа със системи, изграждане и поддържане на съгласуваност. Днес вече се сблъскваме с постоянни промени, така че умението да виждаме взаимовръзките между различните елементи ще доведе до значими пробиви.

Компетентност 2. Междуотраслова комуникация

Все повече професии и проекти се появяват на границата между няколко дисциплини. За много задачи се нуждаем от хора, които са компетентни в няколко дисциплини едновременно. Те могат да създават неочаквани, уникални и пробивни решения.

Умението за междуотраслова комуникация също така ни позволява да учим по-бързо, да вземаме най-доброто от различни области и да осигуряваме развитие в собствената си област благодарение на такова “метапроникване”.

Специалистът по човешки ресурси е една от професиите на бъдещето. За целта ще са необходими както познания по математика и ИТ системи, така и разбиране на основните аспекти на работата с персонал.

Между другото, специалистите по управление на работодателската марка също работят в пресечната точка на две области – комуникации и човешки ресурси.  В бъдеще нуждата от интердисциплинарни подходи и решения само ще нараства.

Компетентност 3.  Управление на проекти и процеси

Управлението на проекти се превръща във все по-често използван подход в бизнеса. По тази причина е необходимо да притежавате компетенции, които ви позволяват да отговаряте не само за собствената си работа и за изпълнението на определени задачи.

Специалистите на всяко ниво вече могат да се окажат в ролята на човек, който трябва да отговаря за даден проект (и този проект може да не е само в тяхната област на компетентност). Малко вероятно е да се наложи сертифициране, но все повече служители ще се нуждаят от разбиране на принципите, подходите и уменията да ги прилагат на практика.

Компетентност 4.  Работа с ИТ-системи

Ако отивате да работите в голяма компания, владеенето на SAP ще бъде предимство. И това далеч не е единственият пример.

В бъдеще трябва да овладеем различните ИТ системи, които систематизират работата и процесите ни. Владеенето на ИТ системите ще стане толкова задължително, колкото днес е умението за работа с MSOffice.

Компетентност 5. Ориентираност към клиента

Все повече компании развиват умения за слушане у своите служители. Индексите NPS, които измерват ефективността на различни отдели (предимно отделите за услуги), са доста разпространени.

Един съвременен системен администратор трябва да може да обясни основите на работата на “манекен” и да го направи правилно и ефективно. Мениджърът по персонала трябва бързо да изготви всички документи, а счетоводителят трябва да осигури необходимите изчисления и плащания.

И за всичко това ще трябва да можете не само да го правите, но и да общувате правилно с вашия клиент. Така че разчитането на емоционалната интелигентност все още е актуално.

Компетентност 6. Работа с хора и работа в екип

Процесите стават толкова сложни, че без работа в екип ще е невъзможно да се изпълнят повечето задачи.

Някои световни компании вече провеждат курсове за развитие на емпатия и умения за работа в екип.Това може да включва както тези, които “искат да се прегърнат”, така и много по-малко близки сътрудници по дух.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Каква трансформация претърпява професията асистент на мениджъра?
Кое ни прави по-щастливи: времето или парите?
Кои са петте причини да наблюдават компютъра ви?

Компетентност 7.  Работа в условия на несигурност

Какво още очаквате от света на VUCA? Способност да работите в ситуация, в която само промяната е постоянна, нали?

За щастие, поколението Y вече притежава това умение. Несигурността е удобна за тях и те лесно се справят с нея. Поколението X, например, се учат да обичат несигурността.

Компетентност 8. Многообразие на културите и откритост

Разнообразието е основна тенденция в света на големия международен бизнес.

Оказва се, че ако погледнете на даден проблем от различни позиции, вероятността да намерите тривиално решение е многократно по-голяма. Това обаче изисква отворено съзнание, способност да чувате алтернативни идеи, да ги възприемате, да бъдете гъвкави.

Тъй като най-добрите идеи могат да се родят в различни краища на света, екипът трябва да включва хора от различни страни и култури. Тя изисква умението да намерите общ език с другите, да ги приемете и да използвате техните възможности за решаване на бизнес проблеми.

Компетентност 9.  Информираност

Ключова компетентност за 21-ви век е вниманието. То ви позволява да развиете умението си да размишлявате, да правите съзнателни избори и да разбирате характеристиките на себе си и на другите. Това помага да се съсредоточим върху настоящето и същевременно да виждаме бъдещето. Тази компетентност, която ни прави по-ефективни и в същото време по-щастливи, ни позволява да се вслушваме в себе си и да осигуряваме баланс и хармония в живота си.

Компетентност 10. Комуникация

Интернет свали границите и направи икономиката наистина глобална. По този начин имаме възможността да общуваме с все повече хора от различни краища на света.

Новият бизнес ще изисква създаването на нови контакти, за да се постигне напредък чрез обмен на идеи. В същото време трябва да се научим да предаваме мислите си и да постигаме целите си от разстояние, да ценим всеки контакт и такава важна “валута” на времето ни като вниманието. Всеки в бизнеса се нуждае от тази компетентност днес, а в близко бъдеще тя ще става все по-важна.

Кариера

Leave a Reply