Кои са най-търсените ИТ специалисти (2023 г.)

ИТ секторът отдавна привлича все по-голям процент от хора благодарение на възможностите, които предоставя – възнаграждения над средните за България, гъвкави работни условия, социални придобивки, дългосрочни перспективи за развитие и растеж.

Кариерните възможности са разнообразни, а с развитието на технологиите и на българския пазар има все повече компании, които разрастват своите ИТ екипи.

И все пак, кои са най-търсените и кои най-добре платените позиции в ИТ сектора?

Най-търсените ИТ позиции

Според регулярните проучвания на DEV.BG, най-търсените експерти в сектора продължават да бъдат Development специалистите, следвани плътно от DevOps, SysAdmin и CyberSecurity ролите. Не на последно място са вече популярните позиции за QA специалист. А ето как стоят нещата в детайли:

Development позиции

Над половината обяви за работа за ИТ специалисти в DEV.BG са в сектора Development. По-подробен преглед показва, че повече от 50% са обявите за Backend разработчици, следвани от Frontend с 26% и Fullstack с почти 13%.

Най-малко са обявите за Mobile Development (4,59%) и ERP/CRM Development като, за разлика от 2022г., обявите за Mobile Development отчитат спад.

Програмни езици

И тази година първите места при Backend езиците се заемат от Java и .NET. За разлика от миналата година, обаче, PHP отстъпва третото място на обявите за работа с C/C++/Embedded. Python е все така сред популярните езици, които се търсят с 9.11%.

При Frontend няма значителни промени – най-популярни остават JavaScript и React, като цели 61.21% са в полза на JavaScript.

Infrastructure позиции

В сегмента Infrastructure тенденциите остават стабилни – компаниите продължава да имат най-голяма нужда от DevOps специалисти и системни администратори. Все по-голямо е търсенето на специалисти по кибер сигурност и е напълно възможно това да стане една от най-популярните позиции за ИТ специалистите.

DevOps, SysAdmin, Cybersecurity

Обявите за работа за DevOps програмисти в DEV.BG заемат значителните 51,77% от сектора Infrastructure през септември 2023. SysAdmin позициите ги следват плътно с 18.69%. Голямата изненада са обявите за Cybersecurity специалисти, които задминават тези за Database Engineers с близо 5% спрямо миналата година, когато тенденцията беше обратна. 16.67% са обявите за специалисти по кибер сигурност срещу 12.88% за Database специалистите.

Quality Assurance позиции

Позициите за QA специалисти са вече традиционно популярни в ИТ индустрията. И все пак през 2023 обявите за QA Automation отбелязват значителен ръст за сметка на Manual Automation позициите – първите наброяват 87.70% от общия брой обяви в сферата за септември, 12.30% е количеството обяви за Manual QA.

В сферата на Mobile Development по-популярни са работните места за Android експерти (65.52% за септември), спрямо 34.48% търсене на iOS разработчици.

PM/BA и Data Science позиции

В сферата на Data Science най-популярни остават позициите за Data Analysts и по-конкретно – експерти за ML/AI/Data Modelling и ETL/Data warehouse. И докато през 2022 най-популярни са били позициите за Product manager и Tech Writers, през тази година търсенето е съсредоточено предимно върху специалисти за позициите Project manager и Business Analyst.

Можем да обобщим, че най-популярни в индустрията в този сегмент са именно тези позиции: Data Analyst, Business Analyst и Project manager.

Възнаграждение за най-търсените ИТ специалисти

Най-често възнагражденията в ИТ сферата зависят от нивото на предлаганата позиция. Обикновено тези нива се делят на Junior, Mid и Senior, а натрупаният опит и умения определят доколко кандидатът е подходящ.

Благодарение на едно детайлно проучване на DEV., което стъпва върху данните от публикуваните в тяхната платформа работни позиции, можем да направим информирано наблюдение за минималните и максималните нетни заплати за различните позиции и техните нива.

Junior позиции

Средната нетна стойност за работа в ИТ сектора без опит като Junior специалист или стажант варира между 1632 лв. – 2744 лв.

В зависимост от търсените езици и специализацията на разработчика, минималните заплати в сегмент Development, варират от 800 лв. за Backend, Frontend и Fullstack и езиците Java, .NET, JavaScript до 3000 лв. за C/C++/Embedded. Можем да допуснем, че тези ниски стойности са следствие на навлизането на технологиите в работното място на все повече малки бизнеси, което увеличава нуждата им от ИТ специалисти, но стартовите им заплати не са съвсем релевантни на пазара.

В сегмента Infrastructure минималните суми предлагани в платформата за 2023г. за най-популярните позиции като DevOps и SysAdmin са съответно 1300 лв. За сегмент QA тази стойност е 1000 лв. – 1200 лв., като по-високата сума е за Manual QA.

Mid и Senior позиции

Според данните на DEV.BG в топ 3 сферите по размер на нетната заплата влизат DevOps, C/C++/Embedded и Mobile Development специалистите.

Средните стойности за Mid Level специалисти с 2 до 5 години опит за тези позиции са съответно 5195 лв.- 8138 лв. за DevOps, 4857 лв. – 7500 лв. за C/C++/Embedded и 5298 лв. – 9917 лв. iOS Mobile Development.

Senior позициите с изискването за 5+ години опит за същите роли стигат средна максимална стойност от 11 838 лв. за DevOps, 10 857 лв. за C/C++/Embedded и 10 857 лв. Android Mobile Development

Така, най-търсените Backend разработчици могат да взимат между 3757 лв. (PHP) и 11 000 лв. (C/C++/Embedded), в зависимост от опита си и езиците, които владеят. А въпреки популярността си и нуждата на компаниите от тах, езиците Java и .NET не носят най-висока възвръщаемост. Средните стойности за тези специалисти са между 4600 лв. и 9000 лв.

Quality Assurance сегмента е с най-ниски стойности, Mid Level специалист за Manual QА може да получи между 2400 лв. и 4400 лв., а Senior позициите стартират с 4000 лв. и таван 5200 лв. По-добре платени са Automation QA специалистите – съответно 4500 лв. за ниския праг и 7000 лв. като максимум.

Тенденции в заплащането на ИТ специалистите

Въпреки икономическите трусове, които, по един или друг начин, преживяха всички отрасли, ИТ индустрията ще продължи да се развива с бързи темпове, а ИТ сектора ще остане движеща икономиката сила дори в България. И още повече с развитието на AI технологиите и нуждата на все повече малки и средни компании от компетентни и специализирани ИТ служители.

Има очакване за повишаване на възнагражденията в сектора, както и а усилване на конкуренцията между компаниите за качествени ИТ специалисти поради увеличаващата се нужда от добре обучени кадри.

При всички случаи, ИТ секторът ще продължи да бъде една от най-желаните и перспективни сфери за кариерно развитие за хората с афинитет към технологиите.

Кариера

Leave a Reply