Как нивото на владеене на английски език влияе върху доходите?

Две от най-големите световни компании за набиране на персонал, съвместно с няколко езикови центъра с преподаване на английски език, провеждат проучване в края на миналата година. Целта е да се изследва влиянието на английския език върху доходите на работещите.

Според резултатите от проучването владеенето на английски език може да увеличи месечното възнаграждение средно с до 15%.

При кои професии владеенето на английски език се отразява най-много на заплащането?

През 2022 г. най-много работни места, за които се изисква английски език, са в областта на науката и образованието – 26% от всички предложения за работа. На второ място са ИТ професиите с 19%, следвани от покупките и PR/маркетинга – съответно с 14% и 13%.

Освен това заплатите на длъжностите в областта на науката и образованието с изисквания за владеене на английски език са с 30% по-високи от тези без такива изисквания.

В областта на информационните технологии владеенето на английски език дава средно 35% от предимството на заплатата, а в областта на PR/маркетинга – 32%.

Най-високата средна заплата за специалисти с познания по английски език във висшия мениджмънт и в сферата на сигурността е с 40% по-висока от тази на свободните позиции без такова изискване.

При кои професии владеенето на английски език не оказва влияние върху заплащането?

Секторът на спортните клубове, фитнесите и салоните за красота е най-малко “чувствителен” към уменията по английски език. Само 3% от свободните работни места са с изискване за владеене на английски език и незначителна разлика в заплатите.

За работодателите е важно да наемат служители, които могат да общуват свободно на английски език. В зависимост от компанията причините варират от глобализация до използване на вътрешни корпоративни програми на английски език.

Проблемът с езика е актуален за ИТ компаниите, в които служителите използват международни съкращения и жаргон. Без английски език в областта на ИТ новите служители няма да могат да общуват свободно с колегите си и да изпълняват служебните си задължения.

”Ако една компания се нуждае от бърз подбор на служители, от гледна точка на инвестициите е по-изгодно да се плати на кандидат, който вече говори свободно английски, отколкото да се чака една година, докато той/тя се научи” – казва HR бизнес партньор в корпоративния отдел на голяма компания.

През 2022 г. 6 милиона от всички, търсещи работа, (или 45%) посочват в автобиографиите си владеене на английски език. Почти половината от тях (48%) са на начално ниво – А1, А2. Най-многобройни са кандидатите в сферата на сигурността (69%), застраховането (64%) и автомобилостроенето (67%). 

Средните и по-високите от средните нива (В1, В2) са 36% от тези, които посочват английски език. Тези данни са най-често срещани сред търсещите работа в областта на информационните технологии (52%), изкуството, развлеченията и средствата за масова информация (44%), инсталациите и услугите (40%). 

Най-високо ниво на владеене на английски език (С1, С2) има сред специалистите в областта на науката и образованието (36%), консултантските услуги (34%), маркетинга, PR и висшия мениджмънт (28%). Автобиографиите на тези кандидати са 16%.  

В същото време разликата в очакваните заплати между кандидатите с начално и напреднало ниво на английски език е средно над 500 лева, между кандидатите с начално и средно ниво – 1500 лева, средно и напреднало ниво – 2000 лева.

Например консултант, участвал в проучването, с ниво на владеене на английски език С1 оценява желаната си заплата. Тя се оказва със 600 лева по-висока от служител с основно ниво на владеене на английски език А1 или без никакъв английски език. ИТ специалист с поне средно ниво на английски език получава предимство от поне 1000 лева. Специалист по висш мениджмънт с ниво на владеене на английски език С2 печели с 1500 лева повече от колегата си с ниво А2.

Полезно

Leave a Reply