Как емоциите пречат на рационалното ви мислене?

Проучванията на мозъчната активност могат да помогнат за разкриване на причините за неподходящо поведение в офиса.

Случвало ли ви се е да чуете или видите нещо шокиращо или дразнещо и да реагирате емоционално на него, преди да сте го осъзнали?

И когато осъзнаете как точно е трябвало да реагирате, моментът вече е безвъзвратно отминал. И трябва да прикриете моралните (а може би и социалните) си следи, като отговорите на въпросите на изненаданите си колеги, които неволно са станали свидетели на грешката ви.

Тогава ви връхлитат неизбежните угризения на съвестта и зашеметяващият въпрос: “Какво, по дяволите, си мислех?”.

Ето как емоциите могат да пречат на рационалното ви мислене и адекватна реакция.

Въздействието на емоциите върху разума според учените

Неврологът Джоузеф Леду предполага, че хората реагират на събитията първо на емоционално ниво и едва след това включват рационалното мислене. Концепцията на Леду по-късно става основа за работата на известния писател и психолог Даниел Големан. Същият нарича това явление “отвличане на амигдалата”.

В този случай емоцията напълно завладява ума и блокира всяко рационално действие, което бихте могли да предприемете. Амигдалата, която е отговорна за всички видове реакции, се намесва, като ви пречи да обмислите нещата. Бедният неокортекс, който отговаря за контрола на импулсите, няма никакъв шанс.

Но не можем да обвиняваме амигдалата за това, че реагираме твърде бързо на външни дразнители. В края на краищата тя просто се опитва да оцелее. 

Но в живота, особено в професионалния, този стремеж може да доведе до много проблеми. Например, когато се случи нещо необичайно, ние го изричаме и после трябва да се извиняваме на колегите си. Или пък изражението на лицето ни позволява да се прочетат мислите ни и по този начин неволно обиждаме някого.

Всеки, като се започне от служителите, които работят с клиенти, и се стигне до изпълнителните директори – може да стане жертва на “завладяване на амигдалата”. Неорганизираните емоции са неразделна част от човешкия опит. Въпреки това нежеланите последици могат да бъдат сведени до минимум или напълно предотвратени.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Правила за допълнителна квалификация на работното място
Как да разберете защо не са ви наели на работа?
Как да управляваме неорганизирани хора?

Значение на поведението на лидера

Изследователите все по-често разглеждат лидерството през призмата на невробиологията. В резултат на това лидерите могат не само да дадат имена на различни мистериозни явления като “хватката на амигдалата”, но и да неутрализират отрицателните им ефекти. Можем да се справим с вземането на важни бизнес решения, след като страстта е утихнала. Повярвайте, всички ще спечелят.

Атмосферата в екипа в 50-70% от случаите зависи от поведението на лидера. Така че защо да го разваляте с прибързана реакция? Изчакайте малко, позволете на неокортекса да се ориентира и след това общувайте уверено с хората около вас.

Хипотезата за когнитивната настройка

Хипотезата за когнитивната настройка произтича пряко от теорията за афекта като информация и е потвърдена от редица изследвания. Тази хипотеза предполага, че нашето настроение или емоционално състояние сигнализира за свойствата на околната среда за задачата, която трябва да се изпълни. Следователно когнитивните процеси се настройват според характеристиките на този сигнал. 

Негативните емоции сигнализират, че дадена ситуация е проблематична и изисква внимателен и предпазлив подход при решаването ѝ. Това води до активиране на тесен фокус на вниманието, акцентиране върху детайлите, систематичен подход и аналитично мислене. С други думи обработка на информацията отдолу нагоре. Положителните емоции, от друга страна, са сигнал за безопасна ситуация. Тя насърчава по-опростени стратегии, по-широк фокус на вниманието, творчество или използване на готови евристики и алгоритми за решения. Всичко това се нарича обработка на информацията отгоре надолу.

Подобни принципи обясняват защо в някои ситуации се придържаме към една постоянна стратегия за решаване на даден проблем. Докато в други предпочитаме да променяме поведението си и да търсим нови стратегии. Положителните емоции сигнализират, че настоящите поведенчески модели и когнитивни стилове гарантират, че ситуацията е благоприятна, така че те не трябва да се променят. 

Отрицателните емоции, от друга страна, могат да сигнализират за необходимостта от промяна на подхода, тъй като ситуацията не става благоприятна.

Подходи за удовлетворяване и оптимизиране

Друга двойка антагонистични стратегии, които модулират влиянието на афекта върху решаването на проблеми, са подходите за удовлетворяване и оптимизиране. Първият включва преживяването на положителен афект. Той насочва, че се търси решение, което не надхвърля допустимия праг за оценка на точността. Това означава, че първото задоволително решение се приема за окончателно. 

Вторият подход може да бъде катализиран от негативно настроение или емоция. Той търси най-доброто решение от всички възможни решения с по-строги критерии.

Полезно

Leave a Reply