Как да разберете защо не са ви наели на работа?

Как търсещият работа може да разбере причината, че не е нает? Как да анализира процеса на интервю с работодателя, за да открие слабите места и да приложи нова стратегия за успешно търсене на работа?

Често обратната връзка от работодателя е много формална и не разкрива истинските причини. Как човек може да анализира процеса на взаимодействие с отдела за човешки ресурси, за да открие слабите места и да настрои нова стратегия за успешно търсене на работа?

Ако кандидатът вече е бил поканен на интервю, вероятно е преминал първия филтър на формалните очаквания на работодателя, напр. пол, възраст, образование, професионален опит, очаквания за заплата, дали е подходящ за компанията. Това означава, че в тази ситуация причината за отказа може да е свързана с други данни за кандидата: мотивация, ниво на професионализъм, личен профил, ниво на компетентност, съответствие с корпоративните ценности и целите на компанията.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Ефектът на Лачинс или бариерата на миналия опит
Какво представлява “Ефектът на спящия”?
Как да говорим уверено за себе си?

Ако кандидатът наистина се интересува от анализа на ситуацията, е добре да поиска неформална обратна връзка по време на интервюто. 

Все по-често се случва HR-мениджърите да се свързват с кандидата след окончателното си решение и да го осведомят за причината той да не е избран. В случаите, когато кандидат иска обратна връзка, даването на такава е задължително, като трябва да бъде дадена информация за това кои са силните му страни и кои компетенции му липсват за тази позиция. 

Не бива да се очаква толкова обширна обратна връзка от служител по подбор на персонал или от отдел “Човешки ресурси” в имейл, тъй като обикновено те се пишат в официален бизнес стил.

За да разработите правилна стратегия за комуникация с интервюиращите, е добре да наблюдавате въпросите, поведението и невербалните сигнали на специалиста по подбор на персонал: къде спира събеседника, как реагира положително или отрицателно. Препоръчваме ви да си отбелязвате кои въпроси са ви затруднили, за да ги решите след това. Този анализ ще помогне на човек, който си търси работа, да коригира представянето си за следващите интервюта за работа.

Полезно

Leave a Reply