Какво представлява интервюто при напускане на работа?

Интервютата за напускане са важна част от процеса на съкращаване. Те се най-често представляват среща между работодателя с напускащия служител, по време на които се обсъждат професионалният опит на служителя, причините за напускането и всякакви други честни отзиви.

Най-често по време на интервюто за напускане могат да ви зададат въпроси, които засягат главно причините за напускане.

Най-важният въпрос, на който трябва да обърнете внимание, е защо сте решили да напусне. Отговорът ще помогне на работодателя да разбере по-добре причините и факторите, които са повлияли на решението ви. На него ще му стане ясно как сте стигнали до решението да се преместите в друга компания. Той ще ви пита например:

 • Защо решихте да напуснете нашата компания?
 • Защо решихте да поемете новата работа?

Измерване на цялостния опит

Измерването на цялостния опит на служителите на работното място може да ви помогне да разкриете ежедневието пред работодателя си.

 • Какво най-много ви харесваше в работата ви?
 • Смятате ли, че работата ви се е променила, откакто сте я започнали? Ако отговорът е “да”, дайте конкретни примери за областите, които са се променили, откакто сте били наети.
 • Смятате ли, че вашият ръководител ви оказва адекватна и пълна подкрепа?
 • Доволни ли сте от придобивките за служителите?
 • Чувствате ли, че постиженията ви са признати?
 • Как се чувствате в стила си на управление?
 • Какви бяха отношенията Ви с Вашия ръководител?
 • Разбирахте ли се добре с колегите си?
 • Получавахте ли конструктивна или честна обратна връзка от ръководителя си по време на работата си?
 • Как бихте описали цялостния опит на служителите си?

Работна култура

Ако ви попитат като напускащ служител за работната култура, с която сте се сблъскали, можете да внесете предложения за важни промени в работната среда, които също могат да подобрят морала на служителите. За това могат да ви подскажат въпросите:

 • Как бихте описали корпоративната култура?
 • Как бихте описали взаимодействието в екип на работното място?
 • Какво би направило тази компания по-добро място за работа?
 • Смятате ли, че компанията насърчава работата в екип и сътрудничеството?
 • Смятате ли, че политиките на компанията насърчават здравословната работна среда?
 • Изпитвали ли сте някога дискриминация или тормоз?
 • Колко важна е фирмената култура за вас?

Професионални цели

Професионалните ви цели като бивш служител ще ви помогнат на работодателя да разбере как може да подкрепи бъдещите професионални цели на настоящите и бъдещите си служители.

 • Ясно ли беше описанието на длъжността, което ви беше предоставено по време на процеса на наемане?
 • Какви са професионалните ви цели?
 • Смятате ли, че компанията подкрепя професионалните ви цели?
 • Смятате ли, че сте имали възможност да се развивате в тази компания?
 • Бихте ли желали да останете?
 • Каква е ролята на вашия ръководител за постигане на целите ви?

Препоръки

Дайте препоръки на вече бившия си работодател, за да му подскажете няколко прости начина за подобряване на компанията.

 • Какво можете да предложите, за да направите компанията по-добро място за работа?
 • Бихте ли препоръчали нашата компания на търсещите работа?
 • Какви умения смятате, че са необходими за вашия заместник?
 • Има ли политики, които смятате, че трябва да бъдат променени, за да се подобри задържането на служителите?
 • Как можем да подобрим корпоративната си култура за служителите?
 • Как можем да подобрим програмите си за обучение?
 • Как можем да подобрим преживяването на служителите?
 • Ако можехте да промените нещо в нашата компания, какво бихте променили?

Полезно

Leave a Reply