Какво представлява егоцентрично пристрастие?

Вероятно всички имаме болезнени спомени за някоя неловка ситуация, на която и до днес някой ни се подиграва. Но повечето хора, които са били свидетели на случката, дори няма да си спомнят за инцидента.

В този ред на мисли забелязвали ли сте, че хората са склонни да надценяват обема на работата, която са свършили по даден екипен проект?

И в двата случая става въпрос за егоцентрично пристрастие.

Психологът Антъни Грийнуолд казва:

“В известен смисъл всеки от нас е малко параноик, който вярва, че всичко, което се случва около него, е свързано с него самия. Всеки си представя, че е в центъра на определени събития. Хората възприемат живота през егоцентричен филтър.”

Какво представлява егоцентричното пристрастие?

Егоцентричното пристрастие е често срещано когнитивно отклонение, което ни кара да разчитаме твърде много на собствената си гледна точка, идеи и убеждения. Това може да затрудни разбирането на гледната точка на другите хора и да замъгли преценката ни при вземането на решения.

Защо обаче ставаме жертва на егоцентрични предразсъдъци и как можем да ги намалим?

Защо се фокусираме върху собствената си гледна точка?

Терминът “егоцентрично пристрастие” е въведен за първи път през 1980 г. от психолога Антъни Грийнуолд. Той го описва като явление, при което хората изкривяват спомените и убежденията си, като променят перспективата за себе си. По този начин сте склонни да преувеличавате собствената си роля в дадена ситуация.

Даниел Големан обяснява: 

“Психолозите откриват, че личните пристрастия, с които хората възприемат света, са много по-широки, отколкото си мислехме. Въпреки че отдавна е известно, че при някои хора егоцентризмът води до изкривена представа за реалността, изследванията показват, че леко промененото разбиране за случващото се е почти универсална черта. И това се отразява на живота на всеки човек много по-дълбоко, отколкото се предполага.”

В проучване, проведено през миналата 2022 година, участниците са помолени да опишат справедливото и несправедливото поведение – своето и на друг човек. Изследователите установяват, че участниците са склонни да започват изреченията с “аз”, когато пишат за справедливо поведение, и с “другите”, когато пишат за несправедливо поведение.

Изследванията показват, че като хора сме склонни да приписваме положително поведение на себе си, а отрицателно – на другите.

С други думи, ние сме отговорни за успеха си, а за неуспехите ни са виновни външни хора!

Защо това когнитивно отклонение е толкова разпространено?

Първото обяснение е доста очевидно. Тъй като можем да проследяваме само собствените си мисли и емоции, а не тези на другите, ние сме по-наясно със себе си. Тъй като разглеждаме събитията само от собствената си гледна точка.

Друго обяснение е свързано с еволюционната гледна точка.

Когато запазваме спомените си по егоцентричен начин, собствената ни роля се засилва и преживяванията стават по-лични и по-лесни за припомняне. Това обяснява и защо е по-трудно да си спомним събития от ранното детство. Причината е, че самовъзприемането е по-слабо развито в ранна възраст, старите спомени не са толкова силно свързани с нас и са по-малко значими от новите.

Въпреки че има валидни обяснения за егоцентричното пристрастие, то може да доведе до неправилно тълкуване на ситуации, изкривени спомени за събития и погрешни преценки.

Как обаче можете да се справите с този изключително често срещан когнитивен капан?

Предлагаме ви четири начина за намаляване на егоцентричните пристрастия.

  • Развийте знанията си за егоцентризма

След като прочетете даден материал по темата, вече сте направили първата важна стъпка към намаляване на когнитивните изкривявания. Това ще ви помогне да разберете защо хората действат по един или друг начин.

Помнете, че всеки се чувства като герой в собствения си сценарий, и тогава можете да се поставите на мястото на другия човек, което ще подобри комуникацията и сътрудничеството.

  • Проучете алтернативни гледни точки

Поставянето на мястото на другия човек може да намали влиянието на егоцентричните предразсъдъци.

Можете да се опитате да представите ситуацията от гледната точка на другия човек или дори да намерите контрааргументи срещу настоящата си гледна точка. Още по-добре е, ако можете да разберете чувствата на другия човек, а не да си ги измисляте.

  • Използвайте дистанциращ език

Увеличете психологическата дистанция с мислите и емоциите си, като промените местоименията, които използваните местоимения за описване на ситуацията.

Преминаването от първо към трето лице ви доближава до гледната точка на другите хора.

  • Искайте обратна връзка

Вместо да разчитате единствено на собственото си възприятие за ситуацията, активно слушайте какво казват другите. Позволете на колеги, приятели и роднини да говорят за вашата работа, принос и степен на почтеност.

Добрата конструктивна критика е мощен инструмент за личностно израстване. Уверете се, че сте разбрали обратната връзка и сте я осмислили.

Смята се, че е невъзможно да се отървем напълно от егоцентричните предразсъдъци. В края на краищата хората са потопени в собствените си мисли и е съвсем естествено да гледаме на света от собствената си камбанария.

Егоцентричното пристрастие има и много еволюционни предимства. Но тя може да навреди на здравия разум. Осъзнаването на това и използването на техники за отстраняване на пристрастията – като търсене на алтернативни гледни точки, използване на дистанциращ език и искане на обратна връзка – може да намали някои от най-негативните ефекти.

Полезно

Leave a Reply