Каква трансформация претърпява професията асистент на мениджъра?

Още през 2020 г. започна трансформацията на професията асистент на мениджъра. По този въпрос дори започнаха да се провеждат уебинари, да се пишат авторски статии и да се разработват програми.

Асистентът на мениджъра е последното лице, което се съкращава в предприятията.

По-голямата част от ръководителите в малкия и средния бизнес са свикнали с комфорта и работата в тандем с асистент. Компетентният асистент освобождава времето на ръководителя за стратегически задачи.

Функционалността на асистентите в днешната реалност е променена след периода на пандемията. Онези служители, които са се поддали на промяната, са увеличили парите, кариерата и резултатите си.

Какви са качествата и уменията на асистентите, които се търсят в последно време?

 • Умения за работа в корпоративна среда

Добре е да отбележим, че тези, които досега са работили като домашни асистенти, е крайно време да се насочат към бизнеса.

Ако един асистент може да изпълнява само битови задачи и не е в състояние да изпълнява бизнес задачи, има опасност да остане без работа.

Бизнес целите не изчезват. Предприятията вече променят стратегиите, плановете си, преразглеждат своите бизнес линии. И ако успеете да се адаптирате и да помогнете за това, шефът никога няма да ви пусне да си тръгнете. Така че развийте бизнес уменията си.

 • Желание за развитие

Както знаем, това качество сега е много търсено в почти всички професии.

Постоянно се появяват нови програми и вие трябва да търсите заместители на обичайните.

Нещо повече, уменията и самообучението сега се ценят високо като качество на помощника.

Нека разгледаме един пример. В разгара на пандемията асистентка от германска компания разказва следния случай. Компанията намалява разходите си и възлага поддръжката на своите социални мрежи не на агенция (както преди), а на асистент. А пък за асистента е пълен новак. Затова от нулата се впуска в изучаването на нова функция за себе си: учи, усвоява основите, изпробва нещата.

Какъв е резултатът? Към момента компетентността на асистентката в социалните мрежи е толкова повишена, че всяка агенция би ѝ завидяла. И се продава добре. В края на краищата, в случай че асистентът се нуждае от допълнителни доходи, той може спокойно да поеме нов проект за управление на социалните си мрежи.

 • Откриване на нови възможности за спестяване на средства на компанията

Тенденциозно е асистентът да бъде пестелив и да използва финансовите средства на компанията разумно.

Ако вие сте асистент и видите, че парите на компанията се използват не по предназначение, предложете инициатива за намаляване на разходите. Това може да са куриери, поръчки за вода, канцеларски материали и др. А това спестяване е много, много добро в момента!

Наистина е добре да се търсят възможности за намаляване на разходите!

 • Поема инициативата

Не е добре да стоим без работа и само да чакаме шефът да ни назначи на длъжността “Асистент”. Трябва да проявявате инициатива и да помагате на компанията в трудни моменти. Например, можете да спомогнете за:

 1. намаляване на разходите на компанията.
 2. преразглеждане и преразпределяне на функциите на персонала.
 3. събиране на актуална информация за шефа (включително обща информация за пазара и конкурентите).
 4. преглед на бизнес процесите и тяхното подобряване.
 5. контрол върху екипите и изпълнението на задачите и др.
 • Притежава осъзнатост като тази на мениджъра

Всички неща, които изброихме по-горе, са управленски умения.

Точно това се цени в днешно време – когато асистентът умее компетентно да управлява ресурси, пари, служители, процеси, информация.

Тогава той не е просто изпълнител. Но той вече е мини-лидер, който мисли КАК и КАКВО може да се подобри.

Той предлага варианти за решаване на проблеми.

Сега мениджърите повече от всякога очакват помощ от асистента. И нямат време да насочват своя асистент.

Затова, ако шефът или компанията имат проблем, трябва да предложите конкретни варианти за решение.

Замислете се дали шефът би отстранил от фирмата асистент, който:

 • мисли и предлага решения на проблеми
 • предлага начини за спестяване на средства на компанията
 • постига бизнес резултати, може да поема и изпълнява бизнес задачи
 • знае как да работи със служителите от екипа
 • преглежда процесите и мисли какво и как може да се подобри в компанията

Компетентен ръководител никога не би уволнил такъв служител.

Професии

Leave a Reply