Кои тенденции при набирането на персонал ще се наблюдават през следващата 2023 година?

В следващите няколко реда предлагаме на вашето внимание няколко тенденции при набирането на персонал, които ще се наблюдават през следващата 2023 година според прогнозите на специалистите. 

Прогноза №1: Очаква се по-голям акцент върху вътрешната ротация и развитието на персонала

Специалистите споделят, че в момента повечето от компаниите са изправени пред безпрецедентна несигурност и променливост. На тази база те прогнозират, че през следващата година има вероятност да се зароди нова тенденция. Тя  преминаването от затворени работни места към междуфункционална работа, базирана на проекти, при която служителите преминават от проект към проект в зависимост от бизнес нуждите. Този подход променя начина, по който се оценяват уменията на кандидатите. Предимство ще имат тези, които имат потенциал, способност да се учат и адаптират бързо. Той също така насърчава вътрешната ротация и акцента върху обучението или преквалификацията (повишаване и преквалификация). Според Световния икономически форум до 2030 г. за повишаване на квалификацията ще са необходими 23% от работещите, т.е. почти 1 милиард души.

Прогноза №2: Набирането на персонал ще се превърне в двигател на културната промяна

Работата от разстояние значително разширява съществуващия набор от таланти, като позволява по-добър достъп до кандидати от слабо представени групи и премахва оправданието, че няма достатъчно способни служители. Дружествата признават, че трябва да се работи повече в посока осигуряване на разнообразна работна сила. И тъй като специалистите по набиране на персонал ще играят решаваща роля в тези усилия, те ще бъдат двигатели на трансформацията на ниво фирмена култура. Една от основните им цели ще бъде да променят отношението към труда и знанията и приемането им като ценност от повече хора.

Някои компании за набиране на персонал предвиждат, че “гиг” икономиката ще се развие, а нуждата от изпълнители-фрийлансъри за работа върху отделни проекти ще нарасне. По този начин и работодателите ще започнат да променят разбиранията си за работата на служителите – те извършват услуга, а не са просто наета работна ръка.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Как да станете успешен като Бил Гейтс, Стив Джобс, Илон Мъск или Ричард Брансън?
Как да преборим вредните си работни навици?
Кариерна стълба или пътека с препятствия: какви са недостатъците на повишението

Прогноза №3: Виртуалното набиране на персонал ще се превърне в норма

Компаниите все още работят с интервюта за работа „на живо“, но след пандемията от COVID-19 някои от тях преминаха към почти цялостен виртуален процес за набиране на персонал. Хибридното сътрудничество между компания и професионалист започва да се превръща в норма, затова и процесът на набиране на персонал става хибриден, като част от етапите вече преминават изцяло в онлайн формат.

Основен акцент е намаляването на разходите при набиране на персонал чрез рационализиране на процеса. Според специалистите дори големите играчи на пазара на труда редуцират броя на етапите на интервютата. Използването на алтернативни методи за оценка на компетенциите на кандидатите, като например ботове или въпросници за проверка, също помага да се съкрати времето за наемане и да се съсредоточи вниманието върху подходящите професионалисти.

Прогноза №4: Работодателската марка ще зависи от отношението и подкрепата на служителите

Набиращите персонал все повече ще се фокусират върху марката на работодателя. Вместо компаниите да представят предимствата и удобствата на офисите с полирани маркови материали, вече ще се популяризира това, което организацията прилага в подкрепа на служителите, клиентите и общностите по време на криза.

От партньорства с организации с нестопанска цел до програми за подпомагане на служителите и малки прояви на доброта – действията на компаниите са тези, които ще оформят работодателската марка от следващата година.

Прогноза №5: Необходимост от нови компетенции за набиране на персонал

По време на Ковид-19 и постпандемичния период работещите във всички области бяха изправени пред предизвикателства и нови преживявания, а промяната се превърна в единствен постоянен компонент.

Според специалистите през новата година ясно ще може да се наблюдава и значителна промяна не само при методите за набиране на персонал, но и в начина, по който се подхожда към работните ангажименти.

Ако дадена компания си партнира с агенция за набиране на персонал, то тя би извоювала предимство, тъй като вземането на управленски решения, стратегическото мислене и гъвкавостта са ключови компетенции за специалистите по набиране на таланти.

В следващата една година специалистите по набиране на персонал ще придобият нов опит, ще заемат по-стратегическа роля в компаниите и ще демонстрират значението на човешкия капитал.

Компании

Leave a Reply